—нимка: Ѕ√Ќ≈—

¬с€ко десето дете в страната е родено от майка в тийнейджърска възраст. “ова каза јнина „илева от Ќационални€ център по обществено здраве и анализи на дискуси€ във ‘ренски€ институт в —офи€, позовавайки се на данни на Ќационални€ статистически институт.

Ѕро€т на живородените деца от майки на възраст под 20 години за 2021 г. е 5 861, или 9,99 % от всички живородени, а за 2020 г. са 5 970 или 10,10 %. —поред не€ най-използваната техника за предпазване от забремен€ване при жените в брак и съжителство, и при мъжете във всички форми на отношени€ е прекъснати€т полов акт. ∆ените в Ѕългари€ приемат аборта като „метод на контрацепци€ в краен случай“, об€сни „илева.

ѕолитиките в ≈вропа относно правото на аборт коментира –еми Ѕак, програмен координатор ≈вропа, ≈вропейски парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права. “ой представи ≈вропейски атлас за политики в областта на абортите - сравнителна карта на 52 страни и територии за безопасните аборти. ќцен€ването става на база четири критери€ и 15 подкритери€.  олкото по-добра е политиката на страната, толкова по-добра оценка получава т€. —поред атласа, водещи са Ўвеци€, »сланди€, ¬еликобритани€, Ќидерланди€, а Ѕългари€ заема 18 позици€.

¬ 14 държави абортът технически остава престъпление съгласно национални€ наказателен кодекс, е една от основните констатации на атласа. —амо 19 държави позвол€ват аборти по икономически или социални причини, а в четири страни абортът е достъпен до 24-та седмица. ƒанните показват, че защита от тормоз, атака за жените при достъп до аборт предостав€т Ѕелги€, ‘ранци€, остров ћан. ƒруг извод е, че седем правителства активно се противопостав€т на абортите като предлагат закони срещи т€х. —ред препоръките на атласа е модернизаци€ на законите за аборта (декриминализиране на аборта, удължаване на времеви€ лимит).

ќще по темата
—ексуалните и репродуктивни права са фундаментално човешко право, подчерта Ћивиа ќтал, главен координатор сдружение „Ћекари на света“ Ѕългари€.

ќпитваме се да бъдем школа за публичен дебат по социални проблеми, които зас€гат широки кръгове от обществото, отбел€за директорът на ‘ренски€ институт в Ѕългари€ ѕиер  олио.

ѕоводът за дискуси€та бе —ветовни€т ден за безопасен аборт. —ъбитието е организирано от коалици€ от организации, които се застъпват за универсален достъп до здравни грижи с фокус сексуалното и репродуктивно здраве. ќрганизациите се застъпват за необходимостта от приемане на национална програма за сексуално и репродуктивно здраве, ко€то да осигур€ва универсален достъп до безплатни методи за контрацепци€ и прекъсване на непланирана бременност, както и системно сексуално и здравно образование в училище.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase