Контакти Редакция www.dnes.bg: 

За да се свържете с нас, пишете ни на: info@dnes.bg  Главен редактор - Златко Желев – +359 2 812 9 834; zlatko.zhelev@investor.bg

Зам.-главен редактор и редактор Свободно време - Александър Попов - 02/812 9830; alexander.popov@investor.bg

Редактор Общество и Политика - Веселина Йорданова - 02/812 9834; veselina.yordanova@investor.bg

Редактор Общество и Политика - Камелия Цветанова - 02/812 9830; kamelia.tsvetanova@investor.bg

Редактор Общество и Политика Вера Александрова - 02/812 9834; vera.alexandrova@investor.bg

Редактор Свят - Елка Василева - 02/812 9834; elka.vasileva@Investor.bg 

Редактор Общество и Политика - Красимир Ангелов - 02/812 9834; krasimir.angelov@investor.bg

Редактор Общество и Политика - Анисия Иванова - 02/812 9834; anisia.ivanova@investor.bg

Редактор Свободно време - Мария Захариева -  02/812 9834, maria.zaharieva@investor.bg

Редактор Свободно време - Василия Пейчева -  02/812 9834, vasiliya.peycheva@Investor.bg

Редактор Артеф@кти - Петя Славова - 02/812 98 36; petya.slavova@Investor.bg

 

Адрес: 

София 1540
бул. "Брюксел" 1
тел. (+359 2) 812 98 12

Адрес на регистрация:

гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1
Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: BG130277328