—нимка: Pixabay

”чени от  алифорнийски€ университет и ”ниверситетски€ медицински център в √ьотинген, √ермани€ съвместно са разработили кръвен тест с помощта на изкуствен интелект, който да помага в ранното откриване на болестта ѕаркинсон до седем години преди по€вата на първите симптоми.

ѕаркинсонът зас€га около 10 милиона душа в света и е най-бързо развиващото се невродегенеративно забол€ване. “о се причин€ва от смъртта на нервните клетки в субстанци€ нигра на мозъка, което води до загуба на производството на допамин поради натрупването на протеина алфа-синуклеин, съобщава Ќова.

Ќасто€щото лечение включва заместваща терапи€ с допамин след про€ва на симптоми, като треперене и проблеми с паметта. –анното прогнозиране може да даде възможност за лечение, което да защити клетките, произвеждащи допамин, и потенциално да забави или спре развитието на болестта. ¬ изследването, публикувано в Nature Communications, е използвано машинно обучение за анализ на осем биомаркера, базирани на кръв, като е постигната 100% точност на диагнозата.

“естът е направен върху пациенти с разстройство на поведението с бързи очни движени€ (iRBD) - състо€ние, предшестващо синуклеинопатии като ѕаркинсон. »зкуствени€т интелект точно прогнозира, че 79 % от пациентите с iRBD ще разви€т ѕаркинсон, което съответства на процента на клинично преобразуване в продължение на години.

ƒ-р ћайкъл Ѕартл и д-р ƒжени ’елквист, съавтори на изследването, подчертават, че идентифицирайки тези протеини в кръвта, може да даде възможност за по-ранни лекарствени терапии, които потенциално да забав€т развитието на болестта. ≈кипът продължава да тества точността върху високорискови лица и има за цел да разработи по-прост тест за кръвни точки за още по-ранно откриване.

»зследването, финансирано от н€колко организации, сред които и британската организаци€ "ѕаркинсон", представл€ва значителна стъпка към създаването на окончателен диагностичен тест за ѕаркинсон.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase