—нимка: Ѕ√Ќ≈—

“ехнологиите се развиват далеч отвъд това, което н€кой би могъл да си представи. ѕример за това е космически€ телескоп "ƒжеймс ”еб". — помощта на такива телескопи се по€в€ва вечни€т въпрос - наближава ли времето да открием извънземен живот?

јстрофизикът —аша  уанц потвърди иде€та за намиране на извънземен живот в космоса с помощта на тези нови технологии. "ѕрез 1995 г. мо€т колега [и лауреат на Ќобелова награда] ƒидие  уелоз откри първата планета извън нашата —лънчева система. ƒнес са известни повече от 5000 екзопланети и ние ги откриваме ежедневно."

ќще по темата

 ванц също така изказва теори€та, че планетите, които телескопът "ƒжеймс ”еб" е усп€л да улови, може да бъде открит извънземен живот. ƒори и толкова мощен телескоп не може да заснеме малки планети, които все още не са подробно описани. ¬ момента се работи по нови устройства, които могат да запълн€т тези празнини.

ќт тези хил€ди открити екзопланети има десетки, за които  уанц см€та, че веро€тно може да има живот. ƒали това означава, че там живее извънземен живот, е нещо съвсем друго. ’ил€ди звезди имат поне една планета-спътник и тези планети теоретично биха могли да поддържат живот.

ѕравителството на —јў се отнас€ по-сериозно към извънземни€ живот, особено към видео клипове, които показват UAP (неидентифициран въздушен феномен). UAP е новата абревиатура, ко€то замени ЌЋќ. ”величаващите се видеоклипове вече доведоха до създаването на отдел, който да изучава тези летателни апарати и т€хната заплаха за страната.

 осмически€т телескоп "ƒжеймс ”еб" отвори вратата на нови открити€ за космоса, предаде Ѕ√Ќ≈—. “ой заснема звезди отвъд знани€та ни, а все още пропуска гол€м брой планети и звезди. Ќовите изследвани€ и подобрени€ в технологи€та наистина ни карат да в€рваме, че мистери€та с извънземните скоро ще бъде разкрита.

»звънземни€т живот е предмет на спорове за много астрономи, но също така изглежда, че много повече учени в€рват в иде€та за него. “еори€ все още се посреща със силен скептицизъм от общността.  уанц също така даде на откриването на извънземен живот срок от 25 години, което все още е предпазливо оптимистично.

ƒали обществеността ще изпадне в ужас, ако наистина бъде открит извънземен живот? ѕредполагаме, че това ще бъде следващи€т въпрос, който ще бъде зададен, ако най-накра€ открием извънземни.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase