—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

Ќа 22 март в район близо до ћосква беше извършено най-мащабното терористично нападение в –уси€ от 20 години насам. «агиналите до момента са 144, ранените – над 500, по последни данни.

 ак се стигна до това?

ƒни преди атентата –уси€ е получила предупреждени€ както от »ран, така и от —јў, за опасност от терористични актове срещу места, където се събират множество хора. ¬ерси€та за предупреждението от —јў се потвърждава мимоходом и от руски€ в. “¬згл€д”. Ќо информаци€та не се е оказала достатъчна, за да се предотврати трагеди€та.

ќще по темата
¬ анализ на в. “Ќю …орк таймс” се твърди, че факторите, отговорни за неуспеха на руските служби да предотврат€т трагеди€та, са недоверието към информаци€та от външни разузнавателни служби, фокусирането върху ”крайна и отвличането на ресурси за вътрешен контрол и репресии срещу “инакомислещите”.

Ќо независимо каква е отговорността на руските служби за сигурност, две версии се бор€т за вли€ние в общественото пространство: че атентатът е дело на исл€мисти, които са действали по религиозно-терористични подбуди и лансираната от  ремъл верси€, че атентатът е дело на исл€мисти, но те са действали с подкрепата на «апада и ”крайна.

—поред «апада н€ма съмнение за отговорността: "»сл€мска държава – ’орасан" е извършила нападението, за което има “практически, исторически и идеологически причини”, както отбел€зва британски€т в. “√ардиън”.

ѕрактически погледнато, целите често се избират според наличните ресурси. ј както се съобщава, »ƒ се стремеше да вербува бойци от “аджикистан и други страни от ÷ентрална јзи€ чрез афганистански€ си клон, известен като “»сл€мска държава - ’орасан”. ѕовечето от заловените извършители са таджикистанци и в “аджикистан б€ха извършени множество арести след нападението.

“акива бойци говор€т руски и може да имат дори руски паспорти – за т€х е далеч по-лесно да достигнат цели в ћосква, отколкото в Ќю …орк. ¬ същото време те са подложени на битова ксенофоби€ в –уси€ и не се вписват в живота на местните мюсюлмански общности. ¬ комбинаци€ това ги прави лесни за вербуване от радикални исл€мски движени€, отбел€зва в. "Ќова€ газета".

–уси€ е на прицела на »сл€мска държава от много години, особено заради подкрепата си за режима на Ѕашар јсад в сирийската война. «а т€х ћосква е част от “христи€нска коалици€ срещу исл€ма”.

¬ исторически план –уси€ се е изправ€ла срещу исл€мистки сили в „ечени€, јфганистан и на други места и срещу не€ е бил об€в€ван джихад.

"»сл€мска държава" освен това изрично пое отговорност за нападението, като се похвали, че е “убила христи€ни”.

Ћидерите на »ƒ см€тат също, че ћосква е благосклонна към режима на талибаните, който потиска т€хната групировка.

ѕрез последните години »ƒ насочва пропагандата си срещу руски€ президент ¬ладимир ѕутин, когото обвин€ва в потискане на мюсюлманите в –уси€, отбел€зва јл ƒжазира. ќсвен преките сблъсъци между руски сили и радикалните сунитски бойци в —ири€, силите на  ремъл са се изправ€ли срещу групировката и непр€ко – чрез подкрепата на ћосква за »ран. „рез действи€та на наемническата групировка "¬агнер" в јфрика те са участвали и в други сблъсъци срещу исл€мистите.

—ъщи€т клон на "»сл€мска държава" вече е извършвал нападени€ срещу »ран като тези в град  ерман, припомн€ катарската меди€. ќсвен това т€ цитира  абир “анеджа, изследовател от ѕрограмата за стратегически проучвани€ на базирани€ в ƒелхи център за анализи ќбсървър рисърч фаундейшън, според когото близките връзки между ћосква и »зраел също са “анатема за философи€та на "»сл€мска държава”.

¬ същото време надпреварата между големите сили и геополитическите въпроси са оставили контратероризма на второ м€сто, посочва “анеджа.

—лед нападението каналите на "»сл€мска държава" в социалните медии “ликуват” и засилват пропагандистката си кампани€, посочва јбдул Ѕасит, старши сътрудник в института за международни изследвани€ "—. –аджаратнам" в —ингапур.

Ќа противоположното мнение са руските медии, като държавната агенци€ –»ј: т€ е убедена, че “«ападът е в паника”, след като терористите неочаквано са били заловени живи.

—поред тезата, лансирана по-рано от руски€ президент ¬ладимир ѕутин, терористите са “б€гали към ”крайна”. –»ј твърди, че терористите са имали за цел да достигнат територи€та на съседната страна, в ко€то силите на ћосква навл€зоха преди две години. —амо че веро€тно е н€мало да бъдат оставени живи дори и тогава – прекалено много са знаели.

—поред в. “¬згл€д” ”крайна е давала подслон (в южната част на ’ерсонска област) на исл€мски радикали, включително от "»сл€мска държава" и чеченци, с цел да ги използва срещу –уси€ или срещу проруските сепаратисти в ƒонбас.

“¬ същото време в ”крайна посто€нно се подвизава јхмед «акаев, т.нар. премиер в изгнание на –епублика »чкери€”, срещу когото в –уси€ е образувано наказателно дело по член "тероризъм", отбел€зва изданието, като напомн€, че според него конфликтът в ”крайна е бил от полза за неговите сили.  оето според руските медии е достатъчно – иде€та, че “врагът на мо€ враг е мой при€тел” е достатъчно разпространена...

“Ќо трагеди€та, ко€то се разиграва пред очите ни, има и друга, много важна страна.  ойто и да е организирал това престъпление или да е измислил странни€ сценарий с откритите лица на терористите, вербувани чрез социалните мрежи, и т€хното б€гство към ”крайна, очевидно цели да отслаби връзките на –уси€ с мюсюлмански€ св€т, който до гол€ма степен отхвърл€ позици€та на «апада по украински€ въпрос. » това също си струва да се има предвид”, добав€ "¬згл€д”.

јмериканската агенци€ "Ѕлумбърг" обаче публикува информаци€, че дори приближени до ѕутин не в€рват в тезата за участието на  иев.

—амата ”крайна също отхвърл€ като измислени руските твърдени€ за нейното участие.

“ѕутин се опитва да използва терористични€ акт в “ рокус” за продължаване на войната”, за€ви украински€т президент ¬олодимир «еленски, цитиран от ”Ќ»јЌ.

“Ќие разбираме, че отговорността за тези действи€ е поела »ƒ»Ћ. –азбираме, че това е т€хна официална информаци€. » е дори смешно, когато –уси€ се опита да опровергае това, което казаха »ƒ»Ћ. “ова, безусловно, прилича на абсолютно бълнуване”, добави украински€т държавен глава.

“очно затова според негоруските власти не са взели достатъчни мерки: за да се намери начин за мобилизиране на руското общество срещу  иев.

ј самите задържани е напълно възможно да потвърд€т участието на  иев. —ред изтезани€та, на които са били подложени, се избро€ват отр€зване на ухо на един от задържаните и принуждаването да го из€де, постав€нето на електроди на половите органи и други...

“— изтезани€ всеки ще каже всичко, което поискат от него”, подчертава ƒмитрий «ахватов, адвокат, цитиран от в. “ћоскоу таймс”.

¬идео от изтезани€та е било публикувано в “елеграм и се см€та, че един от медийните центрове на »ƒ е обещал нови нападени€ срещу –уси€ заради изтезани€та.
(јсен √еоргиев, Ѕ“ј)

 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase