ќбщ преглед

"ћартин Ѕожанов – Ќотариуса си позвол€ваше да търгува с вли€ние. јко не положите усили€, ще има още ћартинбожановци в тази система". “ова за€ви »вайла Ѕакалова, ко€то бе изслушана във временната парламентарна комиси€ за проверка на факти и обсто€телства, свързани с дейността на групата около ћартин Ѕожанов.

¬ началото на изслушването Ѕакалова помоли депутатите: "ѕредставете си за н€колко минути, че не сте депутати и политици, а сте нормални хора. ўе ви разкажа една човешка истори€, ко€то може да се случи на всички", за€ви бившата "ћис Ѕългари€", цитирана от Ѕ√Ќ≈—.

“€ подчерта, че когато държавата е в ръцете на корумпирани хора, н€ма как да има правосъдна система. "Ѕ€х свидетел на много мерки за неотклонение, в които не вид€х нищо законно. —ъдът не четеше изобщо материалите по делото. Ѕ€х свидетел на прокурори, които си играеха "“етрис", докато се решаваше човешка съдба. ¬иждат, че н€кои от вас ме гледат с много гол€мо недоверие, но им пожелавам никога да не им се случи. —ега са от тази страна, но могат да са и от нашата", каза Ѕакалова.

“€ отбел€за, че е свидетел на „всички пратеници на прокуратурата" и как при ¬еселин ƒенков са идвали хора да го подкан€т да си плати. " азваха му: започваш много да €досваш прокуратурата", уточни т€.

ѕо думите ѝ прокурорите работ€т по поръчка и по едни дела си затвар€т очите и ги слагат на трупчета. "ѕо първото дело, за което е задържан ¬еселин ƒенков, за два дни са разпитани 7 – 8 свидетели. —лед като беше задържан, се започна един институционален натиск и репреси€. Ќа мен ми б€ха повдигнати 11 или 12 ревизии, много от т€х на неработещи фирми.  ой плаща за ц€лата тази репреси€? Ќа вас най-веро€тно не ви е толкова важно, но на обикновените граждани им е", каза още т€.

"’ора като ћартин Ќотариуса вире€т благодарение на болната ни правосъдна система", категорична е т€.

"≈дин от въпросните съдии в специализираната прокуратура ни беше казал много добронамерено през негов роднина, че каквото и да направим, ¬еселин ƒенков н€ма да излезе преди изборите. ћартин Ќотариуса се по€ви март месец. —едмица или две се опитваше да си организира среща с мен.  аза ми ужас€ващи неща, н€кои от които са записани и излъчени във филма на јнтикорупционни€ фонд. »нституциите тогава б€ха превзети. —ега не знам – сигурно са поне една четвърт свободни. “ой ми каза, че този съд може да гледа мерки на посланици, че този съд е държавата, да не гледаме човека дали е невинен, или виновен, а просто да си платим. » той ми каза, че тр€бва да минат изборите, да се „поотхлаби хватката", разказа още т€.

Ѕакалова цитира и думи на ћартин Ѕожанов – Ќотариуса по адрес на спецсъда: "’убаво е да си смените адвоката, защото с него н€ма как да се получат нещата".

"Ќе мисл€, че ћартин Ќотариуса е единствени€т проблем на съдебната система. ¬аша е задачата да потърсите кои са тези хора, които са му дали тези права", призова Ѕакалова депутатите в комиси€та. (Ѕ√Ќ≈—)

 акво още казаха »вайла Ѕакалова и ¬еселин ƒенков вижте във видеото на телевизи€ Bulgaria ON AIR

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


ќще новини

 оментари Ќапиши коментар