—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

»нфлаци€та в Ѕългари€ през март продължава да се забав€ на годишна база, а вече десети месец т€ е едноцифрена, сочи справка в Ќационални€ статистически институт (Ќ—»).

ѕрез март 2024 г. месечната инфлаци€ е 0,2 на сто, а годишната инфлаци€ за март 2024 г. спр€мо март 2023 г. е 3 на сто, съобщи днес Ќ—».

»нфлаци€та от началото на годината (март 2024 г. спр€мо декември 2023 г.) е 1 на сто, а средногодишната инфлаци€ за периода април 2023 - март 2024 г. спр€мо периода април 2022 - март 2023 г. е 6,5 на сто.

—правка в Ќ—» сочи, че през март 2023 г. месечната инфлаци€ е била 0,5 на сто, а годишната инфлаци€ за март 2023 г. спр€мо март 2022 г. е била 14 на сто.

ѕрез февруари месечната инфлаци€ беше 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто, сочи справка в Ќ—». ѕо предварителни данни на Ќ—» през €нуари 2024 г. месечната инфлаци€ беше 0,5 на сто, а годишната инфлаци€ за €нуари 2024 г. спр€мо €нуари 2023 г. - 3,8 на сто.

ѕрез декември 2023 г. месечната инфлаци€ беше 0,3 на сто, а годишната - 4,7 на сто. ѕрез ноември месечната инфлаци€ беше 0,3 на сто, а годишната - 5,4 на сто. ѕрез октомври 2023 г. месечната инфлаци€ беше 0,4 на сто, а годишната за октомври 2023 г. спр€мо октомври 2022 г. - 5,8 на сто.

—лед отчетени€ пик на инфлаци€та в Ѕългари€ през септември 2022 г., когато на годишна база т€ достигна 18,7 на сто, Ќ—» об€ви в средата на октомври 2023 г. годишни септемврийски стойности от 6,3 на сто.

ƒвижението на цените на стоките и услугите

ѕрез март 2024 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: развлечени€ и култура - с 0,9 на сто; съобщени€ - с 0,9 на сто; транспорт - с 0,8 на сто; разнообразни стоки и услуги - с 0,6 на сто; алкохолни напитки и тютюневи издели€ - с 0,6 на сто;· ресторанти и хотели - с 0,5 на сто; жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,5 на сто; здравеопазване - с 0,2 на сто.

ѕо-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: облекло и обувки -  с 0,6 на сто; жилища, вода, електроенерги€, газ и други горива - с 0,5 на сто; хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто.

Ѕез пром€на остават цените на услугите в група "ќбразование".

»нфлационната динамика

ѕрез август месечната инфлаци€ беше 0,4 на сто, а годишната за август 2023 г. спр€мо август 2022 г. - 7,7 на сто, сочи справка в Ќ—».

ћесечната инфлаци€ за юли беше 0,9 на сто, а годишната - 8,5 на сто. ѕрез юни темпът на изменение на потребителските цени на месечна основа в Ѕългари€ беше отрицателен - 0,4 на сто, а годишната инфлаци€ за юни 2023 г. спр€мо юни 2022 г. беше 8,7 на сто.

√одишната инфлаци€ през юни 2023 г. стана едноцифрена за първи път от €нуари 2022 г., когато бе 9,1 на сто.

√одишната инфлаци€ за май 2023 г. беше 10,1 на сто. »нфлаци€та в Ѕългари€ през април беше 11,6 на сто спр€мо април 2022 г., а през март - 14 на сто, което бележеше забав€не спр€мо февруари, когато годишни€т й ръст беше 16 на сто. ѕрез €нуари 2023 г. инфлаци€та на годишна база беше 16,4 на сто, а през декември 2022 г. - 16,9 на сто. ѕрез ноември 2022 г. стойностите й също б€ха 16,9 на сто. ѕрез октомври 2022 г. годишната инфлаци€ беше 17,6 на сто, припомн€ Ѕ“ј.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase