Снимка: БГНЕС

За 85% от населението на България българският език е майчин, съобщава БГНЕС, позовавайки се на данните на Националния статистически институт.

Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за 514 386 души, или за 8.7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3.9% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1.1%. Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 10 633 (0.2%). Отговор "Не желая да отговоря" са отбелязали 49 602, или 0.8% от отговорилите лица.

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак. Той е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена. Най-еднородна по майчин език е българската етническа група - сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 99.1% от лицата от българската етническа група посочват българския за майчин език, 15 687 (0.3%) - турския, 11 216 (0.2%) - ромския, и 10 224 (0.2%) - друг.

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 481 521 души (95.8%) майчин език е турският, а за 19 354, или 3.8%, майчин е българският език.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език: 215 792 души, или 82.8%, са посочили ромския за майчин език, 29 489, или 11.3% - български и 14 185, или 5.4% - турски.

Териториалното разпределение на населението според посочения майчин език до голяма степен е идентично с разпределението по етническа принадлежност, става ясно още от данните на НСИ.
 

Коментари Напиши коментар