Снимка: БГНЕС

Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват.

За целта на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.).

Министерският съвет одобри десето изменение на Програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво, съобщиха от правителствената пресслужба.

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

"Изменението е важно, защото още от 1 март ще можем да предоставим компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди", изтъкна министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева.

Танева посочи още, че ще бъде осигурено и допълнително финансиране за местните поделения на вероизповеданията, в това число църкви и манастири, по мярка 7.6 за всички кандидати, кандидатствали по последния прием.

Коментари Напиши коментар

32

Бек

преди 1 ден

Кой...кой...кой-КОЙ ще лапне поредната "Обществена поръчка"...нова тодина - поредното чекмедже за пълнене...
И всичко това щот "са загрижени" баба и дядо да имат интернет...
Не че доизживяват дните си с мизерни пенсии след цял живот тежък труд...с липса на елементарни битови условия като здравнообслужване, аптеки, транспорт и т.н
Но ще имат интернет - за да може някой "да намаже", поредната филия с мас

31

el_barbudo

преди 2 дни

Където е имало търсене, доставчиците отдавна са пуснали линкове. Отделно 4Г-то е масово. Щом това се реализира от шайката от сега е ясно, че парите ще се откраднат и няма да стане нищо.

30

Der alte Spinner

преди 2 дни

По стечение на известни обстоятелства съм в курс какъв е обема на работа и какви са инвестициите при изграждането на широколентов интернет в определен район в Германия. И сравнявам района , който добре познавам с един добре познат район в България! И ако приемем че изграждането в България ще е по немските стандарти (виж ЕС) и бъдат наети същите специализирани фирми (Естония, Литва, Италия) и ако игнорирам кражбите..? Прах в очите на незнаещите, тази сума е само за 2-3 родопски общини...