—нимка: Ѕ√Ќ≈—

ќставката на председател€ на ÷»  е достатъчно €сен знак, че има съществени проблеми в изборното законодателство.

“ова каза Ѕор€на ƒимитрова от социологическа агенци€ "јлфа рисърч" във връзка с оставката на —тефка —тоева - председател на ÷ентралната избирателна комиси€.

ќще по темата
ѕо думите й има съществени проблеми в начина, по който се очертава да се проведат изборите, има съществени проблеми във функциите на самата ÷»  и в начина, по който изпълн€ва функциите си.

ƒимитрова каза още пред ЅЌ–, че тази оставка не е решаване на проблемите, нито създаване на проблем, а показва множество натрупани проблеми.

"ƒали т€ ще бъде катализатор, за да започнат партиите и в парламента, и извън него, да мисл€т за решаване на проблемите. “р€бва на масата да бъдат поставени поредицата от проблеми, които съществуват в изборното законодателство, в »зборни€ кодекс, както и големите рискове, които се очертават преди изборите, каквито и да са те - предсрочни или редовни. »ма и още една не€снота, ко€то значително умножава проблемите, това е дали изборите ще са за ¬елико народно събрание, или за обикновено", коментира ƒимитрова.

“€ подчерта, че има много процедурни проблеми в начина, по който се прави структурата на изборни€т "скелет".

"¬ключването на н€колко села към един регион или друг може да промени изхода от изборите", коментира социологът.

—поред не€ обсто€телствата налагат да бъдат направени промени: "Ќе могат да се проведат изборите, без да се направ€т н€кои промени, защото има гол€мо недоверие в изборното законодателство. √ол€мата неизвестност е какъв ще бъде резултатът от тези промени. ... Ѕи тр€бвало максимално бързо да бъде изчистен разнобо€т във виждани€та, за да може поне 6 месеца преди изборите да е фиксирано законодателството и да се върви към указани€ за областните и секционните комисии".

Ѕор€на ƒимитрова коментира предсто€щото днес закрито заседание за обсъждане на обстановката в Ѕългари€ на √рупата за наблюдение на демокраци€та, върховенството на закона и основните права към комиси€та на ≈вропейски€ парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

"Ќе можем и не бива да очакваме да имаме размахан пръст или пък точни указани€ какво да се направи. “ова е въпрос на самочувствие и авторитет на една страна и Ѕрюксел е много деликатен за това, че общите правила на ≈— тр€бва да се спазват, но вс€ка една от страните да има вътрешните правила, така че общите принципи, които важат в ≈—, да се спазват във вс€ка една от страните".

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase