Снимка: ИК „Изток-Запад”

С всяка изминала година темата за разстройствата от аутистичния спектър става все по-актуална, което изцяло важи  и за България. В цял свят се увеличава броят на децата, диагностицирани с подобно разстройство. Информацията, макар и нарастваща по обем, продължава да бъде многопосочна, понякога и противоречива, а книгите по темата, издадени на български език до момента, не са много.

В "Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер психологът Крис Уилямс и психиатърът д-р Бари Райт подробно излагат видовете поведение, които биха могли да послужат като сигнал, че е възможно детето да страда от аутизъм.

В този смисъл книгата може да бъде изключително полезна за родители, които вече са забелязали проблеми в развитието на детето си, но все още не са се обръщали към специалист. Позовавайки се на информация от най-съвременни изследвания, авторите разясняват кои стратегии биха били най-полезни и защо.

Колкото по-рано започнем да работим с детето с аутизъм, толкова по-голям ще бъде неговият напредък. Това заявява психологът Уилямс и психиатърът Райт. Специалистите споделят опита от дългогодишната си лекарска практика в книгата, която излиза у нас. Написана по ясен и достъпен начин, тя е идеален източник за семействата на деца с разстройства от аутистичния спектър, за специалистите, работещи с тях, както и за всички, които биха искали да научат повече за този наболял проблем.

С всяка изминала година темата за разстройствата от аутистичния спектър става все по-актуална. В цял свят се увеличава броят на децата, диагностицирани с подобно разстройство.

В „Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер“ (с подзаглавие „Практически стратегии за родители и специалисти“) авторите подробно излагат видовете поведение, които биха могли да послужат като сигнал, че е възможно детето да страда от аутизъм.

В своя труд авторите описват процеса на обследване и засягат въпроса за преживяванията в семейството след поставянето на диагнозата. Те разглеждат от научна гледна точка начина на мислене на децата с аутизъм, тяхното възприятие на обкръжаващия ги свят и базирайки се на това обясняват защо тези деца често се държат по различен начин. На тази основа Уилямс и Райт показват как да търсим смисъла в действията на детето и да планираме стратегии за справяне с проблемното поведение, за да подобрим общуването и социалните му умения.

Позовавайки се на информация от най-съвременни изследвания, двамата клинични терапевти разясняват кои стратегии биха били най-полезни и защо. Те разглеждат типичните трудности, свързани с храненето, усвояването на тоалетни навици, съня, свръхангажираностите и компулсиите, комуникацията, гневните изблици и агресивното поведение. Тези проблеми са разгледани посредством отделни клинични случаи, като се поясняват възможните причини за поведението на детето и се предлагат решения за справяне с него.

Именно затова „Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер“ е много полезна – тя е посветена най-вече на практическата страна от работата с децата-аутисти. За целта Уилямс и Райт предлагат въпросници за анализиране на конкретните ситуации, с чиято помощ родителите и специалистите могат сами да стигат до същината на проблема и да набелязват конкретни стъпки и методи за подхождане към него.

Коментари Напиши коментар

2

Бат' Цеци

преди 5 години

Похвално.

1

Майка

преди 5 години

Поздравления за издаването на тази книга!