1

анон

преди 1 година

"Как да се справим родителите с проблема?" :O ега-ти словореда!