програма 18.11.2018

ORT

05:00 Новини
05:10 "Гении и злодеи"
05:35 Криминален филм "Детектив". 2 еп.
06:45 "Смешки. ПИН-код"
07:00 "Часовият"
07:30 "Здраве"
08:25 "Дяволити забележки" с Дмитрий Крилов
09:00 Новини (със субтитри)
09:10 Премиера. "Игор Ливанов. "Раят, който създадох аз..."
10:10 "Геория на заговора"
11:00 Новини (със субтитри)
11:20 Премиера. "Елена Циплакова. Най-добрият лекар - това е любовта"
12:20 Елена Циплакова във филма "Училищен валс"
14:05 "За доброто старо кино"
15:05 Премиера. "Втори брак". Сериен филм
18:30 "Най-добър от всички"
20:00 "Толстой. Неделя"
21:30 "Какво? Къде? Кога?" - Зимната серия на игрите
22:40 Комедии "Най-хубавият ден"
00:30 Филм "Заложници"
02:20 Филм "Палата № 6"
03:45 "Мъжко / Женско"