програма 16.01.2018

ORT

сега "Времето ще покаже"
14:00 Новини (със субтитри)
14:15 "Хайде да се оженим!"
15:05 "Мъжко / Женско"
16:00 "Времето ще покаже"
17:00 "Вечерни новини" (със субтитри)
17:40 "В действителност"
18:45 "Нека да говорят"
20:00 "Време"
20:35 Премиера. "Салса". Сериен филм
22:20 "Подземннят преход". Сериен филм
23:20 Нощни новини
23:35 "Подземннят преход". Сериен филм
00:30 "Времето ще покаже"
01:25 "Нека да говорят"
02:25 Филм "Под покривите на Монмартър"
04:00 Новости
04:05 "Под покривите на Монмартър". Продължение