програма 21.06.2019

ORT

05:00 Новини
05:05 "Сватби и разводи". Продължение
06:00 Телеканал "Добро утро"
09:00 Новини
09:30 "Днес е 14 юни. Денят започва"
10:00 "Модна присъда"
10:55 "Живей здравословно!"
12:00 Новини (със субтитри)
12:15 "Времето ще покаже"
15:00 Новини (със субтитри)
15:15 "Хайде да се оженим!"
16:00 "Мъжко / Женско"
17:00 "Времето ще покаже"
18:00 "Вечерни новини" (със субтитри)
18:25 "Времето ще покаже"
18:50 "Човекът и законът" с Алексей Пиманов
19:50 "Поле на чудесата"
21:00 "Време"
21:30 Премиера. "Три акорда"
23:20 "Вечерният Ургант"
00:10 Филм "Без граници"
01:55 Филм "Затъмнение"
03:15 Филм "За какво още говорят мъжете"
04:50 "Модна присъда"