програма 18.11.2018

RTVi

сега Детски филми
09:30 Анимация
10:00 "Заснето в СССР"
12:00 "Страната и хората"
13:00 Игрален филм
15:00 Сериал: "Автобусът"
16:00 "Арт-навигатор"
16:30 "Руски кцент"
17:00 "Забранено за тъпаци"
18:00 "В рамките на седмицата"
19:00 Документален екран
20:00 "В Ню Йорк с Виктор Топалер"
21:00 Игрален филм
23:00 "Руски акцент"
23:30 Сериал: "Автобусът"
00:30 Игрален филм
02:00 "Забранено за тъпаци"
03:00 "Заснето в СССР"