програма 18.01.2019

RTVi

сега "Кейс"
19:00 "Така е"
20:00 Сериал: "Бандитският Петербург"
21:00 Сериал: "Улиците на разбитите фенери"
22:00 Сега по света
23:00 "Германия през седмицата"
23:30 "Арт-навигатор"
00:00 "Скенер"
01:00 "Особено мнение"
02:00 Сериал: "Ловът на Пепеляшка"
03:00 Сериал: "Улиците на разбитите фенери"
04:00 "Така е"