Снимка: архив, Булфото

Равнището на регистрираната безработица продължава да намалява и през април достигна ниво от 5.6 на сто. На базата на данните от своята административна статистика Агенцията по заетостта отчита значителен спад от 0.8 процентни пункта на годишна база, а сравнението с предходния месец показва снижение от 0.3 процентни пункта.

През април продължава да намалява и броят на регистрираните безработни в бюрата по труда. Те са вече 184 426 души, като снижението спрямо февруари е с 5,2 на сто. Спрямо април 2018 г. те са с 26 547 по-малко, предаде БТА.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 20 868, като от тях 1 343 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 5 605 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Дейността на бюрата по труда продължава да бъде насочена и към заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също търсят своите кадри. Нови 464 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа.

Общо 22 323 са безработните, постъпили на работа през април, като 91.0 на стоот тях са устроени в реалната икономика. Други 318 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, на субсидирани работни места през месеца са устроени 2 007 лица: 873 - по програми и мерки за обучение и заетост и 1 134 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През април в различни форми на обучения за възрастни (обучения за ключови компетентности и професионална квалификация), финансирани както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд, са обхванати общо 11 570 безработни лица. Завършилите обучения през месеца са общо 4 108 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 23 285, като 87.3 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (28.3 на сто), преработващата промишленост (25.0 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13. на сто), административните и спомагателните дейности (5.7 на сто), селското, горското и рибното стопанство (5.1 на сто), строителството (5.0 на сто) и други.

Най-търсените групи професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях, занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в селското, горското и рибното стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници и други.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Коментари Напиши коментар

7

дедо ви

преди 1 година

Лъжат като кучета. Работа има по бюрата някаква долнопробна за 500 лв ,всичко друго става с връзки и познати!

6

Анонимен

преди 1 година

Разстрел на политици и управляващи , само това ще спре корупцията и кражбите на управляващата вихрушка

5

Анонимен

преди 1 година

Сега преди избори ще избият всякакви дракони.
Не останаха работи по 500лв! Хората се избиха да кандидатстват. Най-важното е, шефа на фирмата да не е много ***, че трябва да се бориш с мозъчната му ограниченост, освен бизнесменската му стиснатост. Все пак той си гледа бизнеса, така че ако не можето да му плащате за това, че работите за него, въобще не почвайте.