Снимка: архив, БГНЕС

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване.

Едната поправка цели подобряване на уредбата по отношение разходването на публични средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарствени продукти, прилагани в болничната помощ, които са извън стойността на клиничните пътеки, се посочва в доклада на комисията по здравеопазване.

Съгласно промените НЗОК ще заплаща лекарствените продукти на стойност, изчислена на база най-ниската стойност на единица активно вещество по международно непатентно наименование (INN) и лекарствена форма от средноаритметичната стойност на единица активно вещество.

Друга поправка предвижда НЗОК да не може да заплаща лекарствените продукти на стойност, по-висока от най-ниската стойност между последно действащите рамкови споразумения и средно претеглената стойност, заплатена от НЗОК през предходната година за всеки лекарствен продукт, и стойността, на която лекарственият продукт е доставен на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ, се посочва в доклада на здравната комисия.   

С измененията в закона се предвижда още системата за сигурно електронно връчване да бъде единственият позволен начин за предоставяне на документи в РЗОК, като по този начин ще се намали административната тежест за договорните партньори.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase