—нимка Ѕ√Ќ≈—, архив

"ћинистърът на здравеопазването тр€бва да е балансьор. ≈динствената функци€, ко€то той тр€бва да изпълн€ва, е да балансира всички интереси в системата, което е много сложно. ќт друга страна тр€бва изключително добре да говори чрез медиите, така че €сно да израз€ва позициите и да ги защитава. ћедиен човек с достатъчно богат опит в управлението, както и добре възприет и като експерт".

“ова за€ви пред ЅЌ– здравни€т икономист јркади Ўарков. —поред него това е най-тежкото министерство. “ой см€та, че за поста след ротаци€та отново н€ма да бъде поставено политическо лице, защото това би създало рискове и за политическата сила, ко€то го издига, и съответно т€ ще тр€бва да носи отговорност.

"ѕроактивната форма на ходовете там или нещо хубаво, което се прави, много р€дко може да вземе превес и да излезе на преден план. ¬ миналото и вследствие и на демографското развитие на страната и на всички останали недовършени реформи от самото начало на здравната реформа води със себе си основно проблеми, т.е. министърът на здравеопазването се превръща просто в един пожарникар, който реактивно, а не проактивно ходи и поправ€ разни казуси и проблеми. “ози процес се вижда от години и се засилва, съответно и интересите в сферата се засилват", коментира јркади Ўарков.

 ато друг пример той посочи бюджетът за здраве: "ѕрез 2001 г. бюджетът на Ќ«ќ  е приблизително 500 млн., в момента е приблизително 8,1 млрд. лв.".

«а болница "ѕирогов" и см€ната на директори здравни€т икономист изказа мнение:

"ѕирогов" е символ на сила, естествено и символ на политическа сила. ѕри насто€щото управление см€ната на директори и всеки министър, който тръгне да смен€ директор, носи гол€м риск с това, тъй като директорите са и като политически елементи в тази система, макар и назначени за изпълнение на определен вид дейност".

—поред него в случа€ ходът не е бил съпътстван с достатъчно €сна аргументаци€, както и не е бил съгласуван с политическите сили. ѕо думите му това тр€бва да е "обица" за следващи€, който ще влезе в кабинета на министър ’инков.  
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase