Заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“

По повод многобройни журналистически запитвания отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

Във връзка с постъпили сигнали Етичната комисия на Софийския университет извърши проверка по реда, предвиден във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийския университет.

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ. Това означава процедура по уволнението му.

 

Коментари Напиши коментар

255

Анонимен

преди 1 месец

Мисля, че това е акция на ГЕРБ. Поводът беше преписването на десетки страници от доктората на доц.Киселова. От поведението й и думите в предаването на БТВ, както и от изказването й в пресата става ясно, че не тя е инициаторката на скандала. А и ударът изобщо не засегна ЮФ, а ИТН. Следва, че акцията е инициирана от силна партия, на която попречи ИТН.

254

Анонимен

преди 1 месец

Струва ми се, че ако се обследва сериозно доктората на вожда на ГЕРБ може да се окаже, че и той може да е черпил с пълни шепи от опита на руснаците - не за информация, а директно. Защото когато изпитваш уважение към "учителя", голяма е съблазанта да ползваш мислите му не в преразказ, а в оригинал.

253

Анонимен

преди 1 месец

няма ли да му татуират на челото "БиоКсерокс"