—нимка: Ѕ“ј

–еформаторски€т блок  ще поиска определ€не на срокове за изпълнение на реформите в страната при преговорите за подписване на анекс към споразумението за коалиционно управление с √≈–Ѕ. “ова потвърдиха депутатите от Ѕлока Ѕойка ћаринска и ƒимитър “анев в ѕазарджик.

ќще по темата
“анев напомни, че разговорите с √≈–Ѕ вече се вод€т и протичат в конструктивен диалог. ќчаквани€та са в следващите две седмици споразумението да бъде изготвено, съобщи Ѕ“ј.

–Ѕ ще насто€ва до кра€ на годината да бъдат приети «акон за борба с корупци€та, «акон за съдебната власт, както и необходимите законодателни промени, свързани с административната реформа, прекатегоризаци€та на служителите в ћ¬– и ћќ и за ограничаване на фалшивите инвалидни пенсии, посочи народни€т представител.

Ѕойка ћаринска допълни, че целта на –еформаторски€ блок е да ускори реформите в приоритетните сфери - съдебна власт, здравеопазване, образование, енергетика. “€ посочи, че през нови€ политически сезон реформаторите са подготвили н€колко законопроекта, сред които «акон за юридическите лица с нестопанска цел, «акон за доброволчеството, «акон за равнопоставеност на половете и «акон за развитие на академични€ състав.

¬ ѕазарджик ћаринска представи и кратък отчет на работата си като председател на комиси€та за жалбите на гражданите. ќт началото на мандата на 43-то Ќародно събрание в не€ са постъпили повече от 350 сигнала. Ќай-гол€м е бро€т на жалбите от жители на —офи€, –усе, ¬раца, ¬елико “ърново и ѕазарджик. Ќай-честите оплаквани€ са свързани със социалното подпомагане, съдебната система, потребителските права, незаконното строителство, възстанов€ването на собствеността, дискриминаци€та, бездействието на институциите и др.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase