—нимка: Ѕ√Ќ≈—

ќт Ќационални€ осигурителен иститут съобщават, че пенсиите за юли ще бъдат изплащани между 8 и 22-ри през пощенските станции. ѕреводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли, съобщав Ѕ“ј.

ќт Ќќ» припомн€т, че увеличението на пенсиите от 1 юли зас€га над 2 милиона пенсионери. —тава дума за осъвремен€ване с 11 на сто, като се повишава процентът на добавката от пенси€та на починал съпруг/а, минимални€т размер на пенси€та за осигурителен стаж и възраст, определ€ се нов, по-висок размер на социалната пенси€ за старост, повишават се обвързаните с т€х минимални размери на другите видове пенсии и добавки.

ѕредвиденото осъвремен€ване ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до кра€ на 2023 г., допълват от Ќќ». Ќа пенсионерите, чиито пенсии се изплащат във фиксирани€ максимален размер от 3400 лв., н€ма да се изплаща увеличени€т действителен размер, тъй като и преди осъвремен€ването пенсиите им надхвърл€т законово установени€ максимален размер. ѕенсиите на хората, отпуснати с начална дата през 2024 г. подлежат на осъвремен€ване от 1 юли 2025 г., се посочва в съобщението.

ќт 1 юли нови€т минимален размер на пенси€та за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лева.

ƒопълнително увеличение от 1 юли ще получат 675 хил€ди пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенси€ получават част от пенси€та на починали€ си съпруг/съпруга. ѕенси€та на починали€, на чи€то база се определ€ добавката, се осъвремен€ва с 11 на сто, но също така се повишава от 26,5 на 30 на сто частта от пенси€та, ко€то ще получава преживели€т съпруг. ќт 2011 г. насам това е първото увеличение на процента, който се изплаща от пълни€ размер на пенси€та на починали€ съпруг.    

”величава се и размерът на социалната пенси€ за старост - от 276,64 лв. на 307,07 лева.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase