Снимка: БГНЕС

През 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 година. За периода 2014 - 2023 г. разходите на домакинствата се увеличават 2.2 пъти, съобщиха от НСИ.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83.4% през 2014 г. на 81.8% през 2023 година.

През периода 2014 - 2023 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. са 2 987 лв., или с 18.1% повече спрямо 2022 г. и 2 пъти повече в сравнение с 2014 година;

Разходите за облекло и обувки през 2023 г. са 348 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 23.8%, а спрямо 2014 г. - 2 пъти;

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 685 лева. В сравнение с 2022 г. нарастват със 7.6%, а спрямо 2014 г. се увеличават 2.2 пъти;

За здравеопазване през 2023 г. cа изразходвани 610 лв. - с 11.7% повече от 2022 г. и 2.6 пъти повече спрямо 2014 година;

За транспорт и съобщения през 2023 г. са похарчени 1 159 лв., което е с 19.0% повече от 2022 г. и 2.2 пъти повече спрямо 2014 година;

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2023 г. са 558 лева. В сравнение с 2022 г. те се увеличават с 46.8%, а спрямо 2014 г. - 2.6 пъти;

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 355 лв. и се увеличават с 32.8% в сравнение с 2022 г., а спрямо 2014 г. нарастват 2.7 пъти.

През 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки от общия разход е 29.7%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, през 2023 г. е 16.8% от общия разход и намалява спрямо 2022 г. с 1.8 процентни пункта, а спрямо 2014 г. намалява с 0.3 процентни пункта.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.5% от общия разход през 2023 г., което е с 1.4 процентни пункта повече в сравнение с 2022 г. и с 2.3 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

Относителният дял на разходите за здравеопазване е 6.1%, с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 0.9 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година.

През периода 2014 - 2023 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12%.

През 2023 г. настъпват промени при потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение с 2022 година. Най-голямо намаление има в потреблението на хляб и тестени изделия - с 3.1 кг, и на кисело мляко - с 1.2 килограма. Увеличава се консумацията на месни произведения - с 0.8 кг, на плодове - с 0.6 кг, на безалкохолни напитки - с 5.9 литра, на алкохолни напитки - с 2.9 литра.

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла (16.9%), зрелия фасул (16.5%) и хляба (15.0%).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase