ƒоц. јтанасов. —нимка: Ѕ√Ќ≈—

Ќ€ма как н€кой да манипулира данните на Ќ—» за инфлаци€та, защото институтът подлежи на ежемесечни проверки от ≈вростат. “ова за€ви председател€ на Ќационални€ статистически институт јтанас јтанасов пред депутатите. “ой беше изслушан в Ќ— по искане на „¬ъзраждане“ във връзка с данните за инфлаци€та, ко€то е сред основните критерии за приемането на страната ни в еврозоната.

—поред ƒимо ƒренчев от "¬ъзраждане" възможно е инфлаци€та, ко€то отчита Ќ— да не е реалната.

јтанасов категорично отрече да има каквато и да е манипулаци€ и об€ви, че при изготв€нето на данните се изпълн€ват 84 показатели съгласно европейските правила за статистическата информаци€.

"јко н€кой се опита да окаже натиск върху Ќ—» да манипулира или промени каквито и да било данни, аз ще съм първи€т човек, който ще си подаде оставката, но през ц€лата истори€ на съществуването на института нито един път не са манипулирани данни", отсече јтанасов.

“ой уточни, че гаранциите за независимостта на Ќ—» са в 2 групи – Ќ—» стриктно следва статистическата теори€ и практика, ко€то е утвърдена в ≈— и в света, и Ќ—» е подложен на ежемесечни проверки от ≈вростат.

"ƒанните не са публикуват на сайта на ≈вростат преди да бъдат детайлно проверени от самата институци€ и това се прави всеки месец. ѕрез есента ще има специална миси€ на ≈вростат, ко€то ще бъде посветена изц€ло на инфлаци€та. ќт вчера има друга миси€, ко€то прави проверки на данните на Ќ—» за ќ»—–. Ќ—» н€ма да си позволи да публикува каквито и да било данни без да е сигурно в качеството на тези данни още повече за чувствителни данни каквато е инфлаци€та", каза јтанасов.

"ќтричам да е оказван натиск върху мен да промен€м или манипулирам данните в каквато и да била област", насто€ той.

Ўефът на Ќ—» посочи, че се наблюдават 850 стоки и всеки може да види цените им на сайта на института и да изчисли инфлаци€та на базата на методологи€та, ко€то също е публикувана на интернет страницата. ќсвен това той отчете, че от н€колко месеца Ќ—» прави двойна проверка на цените.

ќт една страна веригите подават информаци€ какви са цените, а втората е от служителите на Ќ—», които на м€сто провер€ват цените.

ƒанните за дефицита ще бъдат публикувани на 22 април, като за момента по предварителни данни на ћинистерството на финансите той е около 2,2% са по предварителни данни на ћинистерството на финансите, каза още јтанасов.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase