Снимка: БГНЕС

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. нараства с 38,2% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83,8%, преработващата промишленост - с 25,9%, и добивната промишленост - с 11,3%, съобщиха от НСИ.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични продукти - с 40,2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 29,4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 28,3%, производството на хранителни продукти - с 25,5%.

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. се увеличава с 0,4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,6%, в добивната промишленост - с 0,2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 4%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 4,9%, производството на хранителни продукти - с 3,2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2,8%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 2,1%.

Коментари Напиши коментар

1

Киро и кликата

преди 1 месец

му да се махат по-скоро.Те са вредни,токсични и трябва да бъдат изчегъртани незабавно.Да изчезва в Канада,ако там приемат ренегати предатели,лъжещи всеки за всичко.