Снимка: БГНЕС

В България живеят 6,5 милиона души, за десет години населението се е стопило с почти милион - подробности

Електронното преброяване не доведе до очакваните резултати. Процентът на електронно преброилите се е около 34%, не очаквахме толкова нисък процент. Към днешна дата продължава въвеждането на данните за състоянието на населението от хартиените анкети, заяви председателят на националната статистика Сергей Цветарски.

Официални данни за населението и жилищния фонд няма да имаме преди март месец. Тогава ще имаме детайли разбивки за населението, каза още Цветарски.

Население към 7 септември 2021 година

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. - с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект - и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

Естественият прираст за периода 2011 - 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53.0% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Население по пол и възрастови групи

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете - 3 122 957, или 47.9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата - 25.7%, или 1 677 139 души.

Разпределение на населението по градове и села според преброяванията

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин - по 26.3%, и Монтана - с 24.2%.

Коментари Напиши коментар

295

к7

преди 7 месеца

И аз искам деца ама расистите поставят куп пречки пред това, съпругът ми, който е от трета държава да дойде да живее с мен. Там няма как да отида, защото е война иначе бих. Къде ми е правото на избор а, къде ми е правото да имам деца, аз го виждам три пъти в годината.

294

Наблюдател

преди 7 месеца

Статията е неразбираема,пък направи една таблица,а то проценти тук там пункта ала бала Александър е

293

Анонимен

преди 7 месеца

Нацията умира, а всяка втора кола в столицата е от 100 бона нагоре, има нещо сбъркано.