Снимка: БГНЕС

Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. е 1 323 лв., за май -  1 333 лв., а за юни - 1 355 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 337 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.5%, по данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.9%, и "Образование" - със 7.0%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 8.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.1% спрямо второто тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 15.6%, "Образование" - с 12.2%, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 9.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2020 г. са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 270 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2 287 лева;   "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 105 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 647 лева; "Други дейности" - 903 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 973 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния - с 5.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 111.5 хил., или с 4.7% в края на юни 2020 г. в сравнение с края на юни 2019 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 23.5 хил., или с 1.0%, спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 милиона

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.5%, „Преработваща промишленост“ - с 3.5%, и "Добивна промишленост" - с 2.9%. Най-голямо увеличение е регистрирано в дейностите със сезонен характер "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.0%.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase