Академик Христо Белоев е ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“. От 1984 година работи в Русенския университет и е преминал цялата академична стълбица. Научните му интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност и екология; висше образование. Има над 350 научни публикации, 23 монографии, 10 учебници, 25 патенти и полезни модели. Научен редактор е на над 100 сборници с научни публикации и на редица издания. Ръководител и участник в редица разработки и проекти с международно и общонационално значение, включително и съвместни изследвания с колективи и учени от други държави. Отличаван е многократно от национални и международни институции, академии, научни организации, университети, асоциации. Някои от отличията са Орден „Св. Св. Кирил и Методий – I степен“, от Президента на Р. България за големи заслуги в областта на образованието и науката, 2015, Доктор Хонорис Кауза на няколко университета в Европа и Азия, Награда за наука „Питагор“, 2013 г., Награда Русе за цялостен принос в образованието и науката (2009); Почетен гражданин на Разград (2013), Русе (2014), Павликени (2014) и Видин (2018).  

Академик Белоев, през последните няколко години неъсмнено се засили процесът на дигитализация. Как виждате ролята на студентите в бъдещия дигитален свят?

Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят. За разлика от студентите отпреди само 10 години, настоящото поколение студенти с право може да бъде наречено дигитално. Тези млади хора, както и по-малките им братя и сестри, не могат да си представят своето ежедневие без дигиталните технологии и интернет. Те живеят дигитално и дишат дигитален въздух и биха се чувствали непълноценни, ако това им бъде отнето дори за минута.

Университетът е мястото, където жизненоважните интереси и потребности на младите хора от дигиталното поколение трябва да бъдат удовлетворени и канализирани. Именно затова в Русенския университет се стремим винаги да сме Номер 1 в оборудването на нашите аудитории, в доставката на най-съвременния хардуер и софтуер, в приложението на най-иновативните образователни технологии. Свидетелство за това е наскоро откритата в университета напълно преоборудвана и осъвременена зала на Центъра за докторанти, която сме нарекли „Образователно пространство на бъдещето“. Тя илюстрира по най-добрия начин възможностите за дигитална трансформация на образованието и предлага условия за обучение по виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект.

Русенският университет често се дава за пример и еталон в приложението на иновационни образователни технологии. Може да се твърди, че от нас е тръгнала идеята за Виртуален университет в България, а виртуалната ни библиотека е с отворен достъп и има повече от 600 000 посещения на страницата си на английски език. Съвсем наскоро се проведе заключителната конференция по проекта HiEdTech, в който обучихме преподавателския състав от над 300 университета в Централна Азия по иновационни образователни технологии, а в момента обучаваме педагогически специалисти по Национална програма на МОН на същата тематика.

Ако се върна отново на въпроса, който ми зададохте, за ролята на студентите в дигиталния свят, бих казал, че в Русенския университет сме създали дигитална общност на преподаватели и студенти, в която преподавателите имат повече работа, защото винаги трябва да са на нивото на интереси на своите дигитални студенти. Тоест, в университета е налице дигитална синергия – студентите мотивират преподавателите за иновационен растеж, а преподавателите мотивират студентите за иновационни постижения. Мисля, че по този начин сме намерили пресечната точка на общата ни посока към едно удовлетворяващо и стимулиращо дигитално бъдеще на различните поколения.

С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Наскоро сключихте споразумение за сътрудничество с Хуауей Технолоджис България. Партньорствата с големи технологични компании, като Хуауей, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

Ние наистина сме много удовлетворени от формализирането на сътрудничеството с Хуауей Технолоджис чрез подписването на рамков договор. За нас това е огромна привилегия, тъй като нашите студенти ще имат достъп до стажантски програми в една компания с върхови постижения и световна репутация. Мислим, че и ние ще имаме принос към още по-авангардното развитие на компанията, тъй като нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема.

Сътрудничеството на университета с компании от ранга на Хуауей не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива. Университетът развива знания и умения, но превръщането им в компетентности не може да стане без досег с реалната практика. Именно затова Русенският университет чрез своя Кариерен център и чрез проектите, които изпълнява, следва пулса на времето и поддържа живи и действени партньорствата си с индустриални и софтуерни компании, с институциите на местната и държавната власт, както и с културните институции. Тази широка партньорска мрежа утвърждава позициите на университета в национален и международен план, но в същото време тласка напред развитието на икономиката и обществения живот.

Какви възможности предлага Вашият университет за развитие на ИТ специалисти и успявате ли да осъществите връзката между бизнеса и университета?

Русенският университет предлага много възможности за изграждането на ИТ специалисти. Най-целенасочено това се прави в специалностите Компютърни системи и технологии, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Интернет и мобилни комуникации, където постъпват кандидат-студенти с най-висок бал. Не трябва да се забравя, обаче, че много други специалности в университета се фокусират върху развитието на дигитални умения, напр. в областта на дизайна, мениджмънта, аграрните, машиностроителните и транспортните технологии. Днес обучени ИТ специалисти се търсят не само в ИТ сектора, а навсякъде и ролята на университета е да отговори на обществените потребности и на нуждите на европейския и световния пазар на труда. Именно затова Русенският университет непрекъснато „си сверява часовника“ с обществените потребности и е готов да откликне с нови специалности, които разкрива с заедно със своите партньори от бизнеса. Във всички органи за колективно управление на университета са включени представители на реалната практика. Подобна е ситуацията и в държавните изпитни комисии за дипломни защити, където се защитават дипломни работи по теми, зададени от бизнеса. Ние отдавна сме разбрали, че „университетът вече не е фабрика за знания“, а отворено пространство без стени, даващо простор на предприемчивостта и иновациите. Това са характеристиките на университетите от четвърто поколение, а ние претендираме да сме такъв университет.

Коментари Напиши коментар

6

Анонимен

преди 2 месеца

Много академици,професори,генерали,дегитални специалисти,журналисти,политолози,артисти,певци...Абе кой ще работи?

5

Веско Григоров от Ле

преди 2 месеца

От град Левски съм . Днешните млади девойки са утрешните ни съпруги , които ще ни готвят , ще ни хранят и забавляват нас пенсионерите и мъжете. За дигиталният свят ще се погрижат братята и сестрите ни емигранти .

4

Русе

преди 2 месеца

За съжаление РУ Ангел Кънчев, ще последва съдбата на свищовския. И въпреки че не съм фен на Белоев, не смятам че той има вина. Дори бих казал, че РУ доста добре използва различни видове възможности за модернизацията си, построиха се нови сгради, модернизираха се кабинети, използват се добре връзките останали от комунизма. Но демографската криза в районна и страната няма как да бъде победена и с най новия компютърен кабинет. Бившия технически скоро няма да има технически специалности.