Един от най-големите здравни проблеми в световен мащаб е тютюнопушенето. По данни на СЗО над 8 милиона души умират годишно от заболявания, свързани с тютюнопушенето, като 1,2 милионa от тях са пасивни пушачи.

Тези проблеми се дължат в най-голяма степен на вредните и потенциално вредни вещества (ВПВВ), отделяни в цигарения дим при горенето на конвенционалните цигари.

Никотинът е силно пристрастяващо вещество, което не е без риск, но на него погрешно се приписва основната вина за повечето заболявания, свързани с тютюнопушенето като сърдечно-съдови, онкологични и белодробни заболявания.

Най-добрият избор за пушачите би бил пълен отказ от употребата на изделия, съдържащи тютюн и/или никотин. За непушачите е най-добре никога да не започват да пушат.

Основният проблем е в горенето


При запалването на една цигара тютюнът започва да гори и достига температури от над 600°С. При това горене веществата, съдържащи се в него, преминават процес на термична деструкция, наречен пиролиза, при който се образуват цигарен дим и пепел.

Цигареният дим съдържа над 7000 вредни и потенциално вредни вещества (HPHC) като катрани и други, част от които са доказано канцерогенни - бензен, формалдехид, специфични за тютюна нитрозамини (TSNAs) и други.

Фактите за никотина

Не е изненадващо, че има много заблуди за никотина. Какво наистина знаем за никотина и колко от тази информация е точна?

Никотинът, всъщност, е химикал, който се произвежда по естествен път в различни растения.

По-конкретно: семейство Solanaceae, широко известни като нощници. Това семейство включва домати (~ 332 ng средно съдържание никотин), картофи (~ 675 ng) и патладжани / патладжани (~ 525 ng). За да се постави това в перспектива, една конвенционална цигара съдържа ~ 12 mg никотин - около 18 хиляди пъти повече никотин от един картоф, измерено по маса. Но само малка част (<2 mg) от този никотин се трансферира в дима от една цигара.

Какво означава това? Никотинът присъства в нашата хранителна диета в малки дози. Изследвания дори показват, че хората приемат средно около 1400 ng никотин всеки ден в обикновена храна. Но това не обяснява защо на първо място тютюнът и други растения съдържат никотин.

Никотинът се създава в корените на растението, когато две химични съединения - пиридин и пиролидин - се обединят, преди да преминат към листата. Гените зад тази комбинация съществуват във всички растения, но се смята, че генетичните дублирания в семейство пасленови (семейство Solanaceae) са довели до производството на никотин.

Nicotiana tabacum, видът никотин, който се среща в тютюневите растения, се поема от рецепторите в мозъка при употребата на никотинови изделия, стимулирайки отделянето на допамин, определян като един от "хормоните на щастието", което съответно води до пристрастяване.

Намаляване на вредата от тютюнопушенето

Въз основа на знанието, че никотинът е пристрастяващ, но не е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето, учени задават въпроса дали има начин, по който може да се намали вредата от употребата на тютюневи изделия като се премахне горенето и цигарения дим?

Така започват разработките на продукти с никотин, но без горене, които имат за цел да намалят вредата за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Такива продукти са снус (тютюн за орална употреба, широкоразпространен в Швеция), никотиновите дъвки и лепенки, както и устройствата за нагряване на тютюн и електронните цигари с никотинова течност. При всички тях горенето на тютюна е елиминирано, с което се премахва и цигарения дим.

Това са технологии, които нагряват истински тютюн, но до контролирана температура, по-ниска от горенето на конвенционалната цигара. При нагряването на тютюна се отделя аерозол, който съдържа никотин, като количеството на отделените ВПВВ е намалено до 95%.

Това са технологии, които нагряват истински тютюн, но до контролирана температура, по-ниска от горенето на конвенционалната цигара. При нагряването на тютюна се отделя аерозол, който съдържа никотин, като количеството на отделените ВПВВ е намалено до 95%.

Важно е да се отбележи, че бездимните продукти не са продукти без риск и са предназначени само за пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат.

Повече за никотина може да видите и в следното видео:


Материалът и всички прилежащи към него визии се публикуват с подкрепата на Филип Морис България.