Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

България е в топ 4 в ЕС по неработещи и неучещи млади хора на възраст 15 г. - 34 г. Факторите, които оформят профила на тези хора, са свързани с образованието, етническата принадлежност, условията в семейната среда, доходите в семействата, квалификацията, която имат и която не съответства на пазара ма труда. Това коментира Томчо Томов, директор на Национален център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

"По наши данни около 183 000 са неучещите и неработещите млади хора; според други тази цифра е много по-висока - някъде около 300 000. Преобладават жени, около 58%. Първата причина е ранното отпадане от училище - половината от тези хора са без завършен пълен цикъл на средно образование. Проблем е, че около 15% са с висше образование, което означава, че то все още като структура не отговаря на потребностите на пазара на труда. 17% са от професионални гимназии."

У нас 53% от трайно незаетите са българи, около 40% са роми; към 60% са от села и малки населени места.

Политиките за създаване и субсидиране на работни места за млади хора не дават ефект, като има много работни места, които не са заети, каза Томов. Около 40% от средствата по подобни програми не достигат пряко до целевите групи по данни на ЕК, което налага промяна на фокуса и нов акцент върху умения, образование и квалификация, добави той.

Друг основен проблем е, че трябва да се интегрират всички институции, които отговарят за тези политики и имат компетенция по темата за младите хора, каза Томов.

"Те трябва да решават конкретни казуси, да имат диференциран подход към региони."

Изключително важно е да се задържат младите в системата на образованието, за да придобият нужните на икономиката умения, но за това е нужна стратегия какво ще е нужно в бъдеще в национален и регионален план.

"Няма завършена такава стратегия - не е ефективна, има към различни ведомства, но не е интегрирана. Работодателите също не участват ефективно и много често данните не вършат никаква работа. Отделно, ако искаш да поискаш данни, за да прогнозираш нещо, не знаеш къде да се обърнеш", обясни гостът.

Какви трябва да са подходите към младите хора, за да станат активни на пазара на труда, как трябва да се интегрират младите от малцинствата може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase