програма 19.03.2019

ДИЕМА Family

06:00 "Магда" - сериен филм, сезон 3, 2 епизода
08:10 "Откраднат живот: Критична точка" - сериен филм, сезон 5 /п/
09:30 "Пътят на Емир" - сериен филм /п/
10:30 "Завинаги свързани" - сериен филм /п/
11:30 "Прости ми" - сериен филм /п/
12:30 "Семейни войни" - телевизионна игра /п/
13:30 "Назови ме по име" - сериен филм /п/
15:00 "Откраднат живот: Критична точка" - сериен филм, сезон 5
16:00 "Мистична любов" - сериал /п/
17:00 "Завинаги свързани" (премиера) - сериен филм
18:00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери" - сериал /п/
19:00 "Пътят на Емир" - сериен филм
20:00 "Мистична любов" (премиера) - сериал
21:00 "Назови ме по име" (премиера) - сериен филм
22:30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери" (премиера) - сериал
23:30 "Прости ми" - сериен филм
00:30 "Магда" - сериен филм, сезон 3, 2 епизода /п/
02:30 Еротичен телепазар