програма 16.07.2019

Fox Life

05:15 Големи срещу малки: Кулинарен сблъсък - втори сезон, еп. 15
06:00 Вкусът на Истанбул със Сара ла Фонтейн, еп. 1
06:20 Вкусът на Истанбул със Сара ла Фонтейн, еп. 2
06:45 Специализантът - втори сезон, еп. 6
07:45 Д-р Хаус - пети сезон, еп. 16
08:40 Агнешко - четвърти сезон, еп. 15
09:05 Агнешко - четвърти сезон, еп. 1
09:35 Американска съпруга - втори сезон, еп. 20
10:00 Американска съпруга - втори сезон, еп. 21
10:30 Д-р Зоуи Харт, еп. 6
11:30 Специализантът - втори сезон, еп. 6
12:20 Мемоарите на една гейша - игрален филм, еп. 1
15:10 Шепот от отвъдното - пети сезон, еп. 16
16:05 Анатомията на Грей - четиринадесети сезон, еп. 1
17:05 Американска съпруга - втори сезон, еп. 22
17:30 Американска съпруга - втори сезон, еп. 23
18:00 Агнешко - четвърти сезон, еп. 2
18:30 Агнешко - четвърти сезон, еп. 3
19:00 Д-р Зоуи Харт, еп. 7
20:00 Д-р Хаус - пети сезон, еп. 17
21:00 Уил и Грейс - десети сезон, еп. 9
21:30 Уил и Грейс - десети сезон, еп. 10
22:00 Клуб "Самотни родители", еп. 5
22:25 Клуб "Самотни родители", еп. 6
22:55 Специализантът - втори сезон, еп. 7
23:50 Анатомията на Грей - четиринадесети сезон, еп. 1
00:50 Шепот от отвъдното - пети сезон, еп. 16
01:50 Агнешко - четвърти сезон, еп. 2
02:15 Агнешко - четвърти сезон, еп. 3
02:40 Д-р Зоуи Харт, еп. 7
03:35 Д-р Хаус - пети сезон, еп. 17
04:20 Вкусът на Истанбул със Сара ла Фонтейн, еп. 1
04:45 Вкусът на Истанбул със Сара ла Фонтейн, еп. 2