програма 19.03.2019

Nickelodeon Junior

05:05 Пламъчко и Машините
05:30 Пламъчко и Машините
05:50 Пес Патрул
06:10 Пес Патрул
06:35 Ръсти Ривитс
07:00 Дора Изследователката
07:25 Пламъчко и Машините
07:55 Ръсти Ривитс
08:20 Пес Патрул
08:50 Топ Кадети
09:15 Искрица и Сияйница
09:25 Пес Патрул
09:55 Кафенето на Масленка
10:25 Веселата Веси
10:50 Нела, Принцесата-рицар
11:00 Искрица и Сияйница
11:15 Искрица и Сияйница
11:30 Тайфата на Бека
11:40 Прасето Пепа
11:50 Пес Патрул
12:15 Пламъчко и Машините
12:45 Пламъчко и Машините
13:10 Ръсти Ривитс
13:40 Рибки Гупи
14:00 Зак и Квак
14:15 Топ Кадети
14:45 Пес Патрул
15:10 ПЕС Патрул
15:20 Дора Изследователката
15:50 Денят, в който Хенри срещна...
15:55 Макс и Руби
16:15 Прасето Пепа
16:25 Прасето Пепа
16:35 Уоликазам!
17:00 Искрица и Сияйница
17:10 Кафенето на Масленка
17:30 Нела, Принцесата-рицар
17:40 Кива го може!
17:55 Ръсти Ривитс
18:10 Пес Патрул
18:35 Пламъчко и Машините
19:00 Топ Кадети
19:25 Зак и Квак
19:35 Тайфата на Бека
19:50 Искрица и Сияйница
20:20 Пес Патрул
20:45 Пес Патрул
21:15 Топ Кадети
21:40 Уоликазам!
22:10 Рибки Гупи
22:40 Искрица и Сияйница
23:05 Искрица и Сияйница
23:25 Котарачетата
23:40 Отбор Умизуми
00:10 Пес Патрул
00:35 Пес Патрул
01:00 Ръсти Ривитс
01:25 Пламъчко и Машините
01:55 Пес Патрул
02:25 Нела, принцесата-рицар
02:50 Пес Патрул
03:15 Пламъчко и Машините
03:35 Пламъчко и Машините
04:00 Пес Патрул
04:20 Искрица и Сияйница
04:45 Искрица и Сияйница