програма 16.11.2018

Nickelodeon Junior

сега Топ кадети
14:45 Пес Патрул
15:15 Пес патрул
15:25 Дора Изследователката
15:55 Макс и Руби
16:25 Прасето Пепа
16:30 Прасето Пепа
16:40 Уоликазам!
17:10 Искрица и Сияйница
17:20 Нела, Принцесата-рицар
17:40 Кива го може!
17:50 Ръсти Ривитс
18:05 Пес Патрул
18:35 Пламъчко и Машините
18:55 Топ кадети
19:25 Зак и Квак
19:50 Искрица и Сияйница
20:20 Пес Патрул
20:50 Пес Патрул
21:15 Топ кадети
21:45 Уоликазам!
22:15 Рибки Гупи
22:45 Искрица и Сияйница
23:10 Искрица и Сияйница
23:40 Отбор Умизуми
00:10 Пес Патрул
00:35 Пес Патрул
01:00 Ръсти Ривитс
01:25 Пламъчко и Машините
01:55 Пес Патрул
02:25 Нела, принцесата-рицар
02:50 Пес Патрул
03:15 Пламъчко и Машините
03:35 Пламъчко и Машините
04:00 Пес Патрул
04:20 Искрица и Сияйница
04:45 Искрица и Сияйница