програма 26.09.2018

Bloomberg TV Bulgaria

06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07:00 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
09:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Николай Кръстев /п./
11:35 Пеле: Кралят на футбола - док. филм
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров
14:00 VIB - док. поредица, автор Биляна Митева /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Великият Зизу - док. филм
17:00 Водещите новини
17:05 Блестящи идеи - док. поредица на Bloomberg
18:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00 Менторът - док. поредица на Bloomberg
23:00 Иноватори - док. поредица на Bloomberg
00:00 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
02:00 VIB - док. поредица, автор Биляна Митева /п./
02:30 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./