програма 21.06.2019

Bloomberg TV Bulgaria

06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
07:00 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
09:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес с Николай Кръстев /п./
11:35 Иноватори - док. поредица на Bloomberg
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
14:00 Update - предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Мечтатели - док. поредица на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Иноватори - док. поредица на Bloomberg
18:00 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
20:00 Светът е бизнес с Николай Кръстев
20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
21:30 В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
22:00 Студио 1 - док. поредица на Bloomberg
00:00 Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
02:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
03:00 В развитие - с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./