програма 19.03.2019

Food Network HD

05:07 Подставени клиенти
05:30 Чин представя удивителната Азия
05:52 Чин представя удивителната Азия
06:15 Надпревара в супермаркета
07:00 Кухнята
07:45 Гражданка в ранчото
08:07 Гражданка в ранчото
08:30 Режи!
09:15 Голямата хапка на Гай
09:37 Голямата хапка на Гай
10:00 Сладкарски изделия с Анна Олсън
10:25 Сладкарски изделия с Анна Олсън
10:50 Ресторанти под надзор
11:40 Кухнята
12:30 Гражданка в ранчото
12:55 Гражданка в ранчото
13:20 Режи!
14:10 Голямата хапка на Гай
14:35 Голямата хапка на Гай
15:00 Подставени клиенти
15:25 Подставени клиенти
15:50 Лесна китайска кухня: Сан Франциско
16:15 Лесна китайска кухня: Сан Франциско
16:40 Кухнята
17:30 Гражданка в ранчото
17:55 Гражданка в ранчото
18:20 Режи!
19:10 Голямата хапка на Гай
19:35 Голямата хапка на Гай
20:00 Пребори Боби Флей
20:25 Пребори Боби Флей
20:50 Човек, огън, храна
21:15 Човек, огън, храна
21:40 Готвачи срещу аматьори
22:30 Голямата хапка на Гай
22:55 Голямата хапка на Гай
23:20 Огнена кухня на открито
23:45 Огнена кухня на открито
00:10 Кухнята
01:00 Гражданка в ранчото
01:22 Гражданка в ранчото
01:45 Режи!
02:30 Голямата хапка на Гай
02:52 Голямата хапка на Гай
03:15 Сладкарски изделия с Анна Олсън
03:37 Сладкарски изделия с Анна Олсън
04:00 Ресторанти под надзор
04:45 Подставени клиенти