програма 09.08.2020

Telekabel

сега Час пик - предаване на Телемедиа
12:20 Исторически календар
12:30 Регионите отблизо - предаване на Телемедиа
13:10 Матилда - игрален филм
15:00 Детски свят: Франклин
16:00 Час пик - предаване на Телмедиа
16:20 Исторически календар
16:30 След теб - игрален филм
19:00 Час пик - предаване на Телмедиа
19:20 Акценти - предаване на Телемедиа
20:00 Диви истории - игрален филм
22:00 Регионите отблизо - предаване на Телемедиа
22:50 По върховеде край Велинград - документален филм
00:00 Час пик - предаване на Телмедиа
00:20 Избрано от архива на Телемедиа