програма 22.09.2018

ТВ Европа

сега "Европа сутрин" - сутрешен блок
10:00 "Документите с Антон Тодоров 1"
11:00 Новини
11:05 "Документите с Антон Тодоров 2"
12:00 Новини
12:20 Спорт
12:30 новини
12:45 Телепазар
13:00 Централни обедни Новини
13:25 Прогноза за времето
13:30 новини
13:40 Спорт
14:00 Новини
14:15 "В обектива"
14:30 новини
14:45 прогноза за времето и спорт
15:00 Новини
15:15 "Ексклузивно" - публицистика
16:00 Новини
16:15 прогноза за времето и спорт
17:00 Новини
17:25 Прогноза за времето
17:30 новини
17:35 "В обектива"
18:00 Новини
18:15 "В обектива"
18:30 Централна емисия Новини
19:15 "Ексклузивно" - публицистика
20:00 Новини
20:20 Спорт
20:25 "В обектива"
20:30 новини
20:40 Кариера
21:00 Вечерни Новини
21:45 прогноза за времето и спорт
22:00 Новини
22:10 Спорт
22:30 новини
22:40 Евромакс
23:00 Вечерен новинарски блок
00:00 05.00 Нощен новинарски информационен блок