програма 21.01.2019

ТВ Европа

сега Свободна зона с Коритаров
12:00 Новини
12:15 Топ шоп
12:30 новини
12:45 Телепазар
13:00 Централни обедни Новини
13:25 Прогноза за времето
13:30 новини
13:35 Спорт
13:45 Телестар
14:00 Новини
14:15 Телепазар
14:30 новини
14:45 Топ шоп
15:00 Новини
15:15 Телепазар
15:30 новини
15:35 Спорт
15:45 Телепазар
16:00 Новини
16:10 Бизнес дейли
17:00 Новини
17:15 Бизнес дейли- продължение
17:30 новини
17:35 Темите - публицистика
18:00 Новини
18:10 Темите - публицистика
18:30 Централна емисия Новини
19:15 Бизнес дейли
19:30 новини
19:40 Бизнес дейли
20:00 Новини
20:10 Темите - публицистика
20:30 новини
20:40 Темите - публицистика
21:00 Вечерни Новини
21:45 прогноза за времето и спорт
22:00 Новини
22:05 Свободна зона с Коритаров /п/
01:00 05.00 Нощен информационен блок