програма 16.01.2018

ТВ Европа

сега Новини
11:15 Топшоп
11:30 Новини
11:45 Телестар
12:00 Новини
12:15 Топ шоп
12:30 новини
12:35 Спорт
12:45 прогноза за времето и спорт
13:00 Централни обедни Новини
13:25 Прогноза за времето
13:30 новини
13:35 Спорт
13:45 Телестар
14:00 Новини
14:15 "В обектива"
14:30 новини
14:45 Топ шоп
15:00 Новини
15:15 "В обектива"
15:30 новини
15:35 Спорт
15:45 Телепазар
16:00 Новини
16:10 Прогноза за времето
16:15 Телевизионен пазар
16:30 новини
16:35 Спорт
16:45 Телестар
17:00 Новини
17:25 Прогноза за времето
17:30 новини
17:35 Темите - публицистика
18:00 Новини
18:10 Бизнес темите
18:30 Централна емисия Новини
19:15 Прогноза за времето
19:20 Спорт
19:30 новини
19:45 Спорт
20:00 Новини
20:10 Темите - публицистика
20:30 новини
20:40 Бизнес темите
21:00 Вечерни Новини
21:45 прогноза за времето и спорт
22:00 Новини
22:20 Спорт
22:30 новини
22:45 Спорт
23:00 Вечерен новинарски блок
00:00 05.00 Нощен новинарски информационен блок