програма 19.03.2019

EuroNews

07:15 Спорт
07:22 Култура 1
07:41 Анализи
07:46 Преглед на програмата / Преглед на печата
07:50 Етикет Европа
07:56 Финансов експрес
08:10 Спортен журнал
08:23 Магазин
08:46 Преглед на програмата / Анализи
08:50 Актуални новини 1
09:10 ЕКЮ
09:15 Селскостопански новини
09:41 Европа днес
09:46 Фокус
10:10 Спортът днес
10:15 Без коментар: кадри от актуални събития без журналистически коментар
10:45 Международни събития
11:10 Спортът днес
11:15 Фокус
11:45 Екологията
12:10 Спортът днес
12:15 Без коментар: кадри от актуални събития без журналистически коментар
12:45 Международни събития
13:10 Спортът днес
13:15 Екология
13:45 Фокус
14:15 Спорт
14:45 Поща
15:12 Преди една година
15:15 Фокус
15:45 Без коментар: кадри от актуални събития без журналистически коментар
16:15 Фокус