програма 21.06.2019

Eurocom

05:30 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай Колев
10:30 Истинска любов - 39 еп. - Сериал
11:15 Любовен облог - 14 еп. - Сериал
12:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с Иван Търпоманов
14:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж Ганчев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
22:00 Военна прокуратура - 5 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 39 еп. - Сериал
02:45 Любовен облог - 14 еп. - Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева