програма 22.09.2018

Da Vinci Learning

05:00 "Сурова наука"
05:30 "Сурова наука"
06:00 "Сурова наука"
06:30 "Сурова наука"
07:00 "Всичко за децата"
07:30 "Въпроси от науката"
08:00 "Изглежда супер"
08:25 "Чудата наука"
08:55 "ГЕОлино"
09:05 "ГЕОлино"
09:20 "Удивителни създания"
09:35 "Имало едно време… планета Земя"
10:00 "Изумителни постижения"
10:25 "За ума"
10:50 "Изкуство с Мати и Дада"
11:00 "Експресът на учените"
11:25 "Доказано от опит"
11:35 "Доказано от опит"
11:50 "Въпросите на Мили"
12:00 "Артзука"
12:25 "Фактология"
12:45 "Спортна лаборатория"
13:00 "Удивителни създания"
13:15 "Операция "Ох!"
13:45 "Ужасна история"
14:15 "Уголемена наука"
14:40 "Изследователи: Направи си сам наука"
15:05 "Марви Хамър"
15:30 "Изумителни постижения"
15:40 "Изумителни постижения"
15:55 "За играчките"
16:05 "Изкуство с Мати и Дада"
16:10 "Изкуство с Мати и Дада"
16:20 "Изкуство с Мати и Дада"
16:30 "Сиеста З"
16:40 "Сиеста З"
17:00 "Операция "Ох!"
17:30 "Ужасна история"
18:00 "Уголемена наука"
18:25 "Изследователи: Направи си сам наука"
18:50 "Изследователи: Природата знае най-добре"
19:10 "Въпросите на Мили"
19:20 "Артзука"
19:45 "Изумителни постижения"
20:10 "Изглежда супер"
20:35 "Марви Хамър"
21:00 "Изследователи: Чудесната планета"
21:30 "e?: Проект"
22:00 "Дъбът - изкуство на оцеляването" - 1 ч.
23:00 "Възходът на жените: Изолация"
00:30 "e?: Енергия"
01:00 "В търсене на съвършенство"
01:45 "Футурис"
02:00 Дъбът - изкуство на оцеляването" - 1 ч.
03:00 "Възходът на жените: Изолация"
04:00 "Изследователи: Природата знае най-добре"
04:30 "e?: Енергия"