програма 19.05.2019

Da Vinci Learning

сега "Ужасна история "
18:35 "Изследователи: Природата знае най-добре"
19:05 "Абсолютно гениално с Дик и Дом"
19:35 "Уголемена наука"
20:00 "ГЕОлино"
20:10 "ГЕОлино"
20:30 "Знаеш ли как?"
21:00 "Дъбът - изкуство на оцеляването" - 1 ч.
21:40 "Знаеш ли как… Клипове"
22:00 "Катализатор"
23:00 "Гениите"
23:50 "Знаеш ли как… Клипове"
00:00 "e? Проект"
00:30 "Изследователи: Чудесната планета"
01:00 "Дъбът - изкуство на оцеляването" - 1 ч.
01:40 "Знаеш ли как… Клипове"
02:00 "Катализатор"
03:00 "Гениите"
03:50 "Знаеш ли как… Клипове"
04:00 "e? Проект"
04:30 "Изследователи: Чудесната планета"