програма 11.08.2020

Da Vinci Learning

сега "Мит или наука"
22:40 "Футурис"
23:00 "Гениите"
23:45 "Футурис"
00:00 "Знаеш ли как?"
00:30 "Знаеш ли как?"
01:00 "Мит или наука"
01:40 "Футурис"
02:00 "Гениите"
02:45 "Футурис"
03:00 "Мит или наука"
04:00 "Знаеш ли как?"
04:30 "Знаеш ли как?"