програма 21.11.2018

RTR

05:00 Вести
05:15 "Русия, моя любов"
05:45 "Смехът е разрешен"
08:00 Вести
08:15 "Верни на клетвата"
09:00 "Пешком..."
09:30 "Повече от любов"
10:15 "Абсолютният слух"
10:55 Игрален филм
14:00 Вести
15:00 Игрален филм
18:30 Игрален филм
20:05 Игрален филм
21:40 Игрален филм
00:00 "Утрото на Русия"