програма 25.09.2018

RTR

сега Игрален филм
17:15 "Безсмертнова"
18:10 Игрален филм: "Здрав брак"
19:50 Концерт
22:00 Вести
22:35 Игрален филм
02:00 "Бялото студио"
02:40 "Романтиката на романса"
03:35 Игрален филм