програма 18.01.2019

RTR

сега "Утрото на Русия"
21:00 Вести
21:35 Вести-Москва
21:50 "За най-важното"
22:45 "Културният отдих"
23:15 Сериал: "Следствени тайни"
00:00 Вести
00:25 Вести-Москва
00:40 Сериал: "Следствени тайни"
01:25 Сериал: "Красив живот"
03:00 Вести
03:30 Вести-Москва
03:50 Вести
04:15 Токшоу: "Пряко предаване"