програма 19.03.2019

RTR

05:35 Таврида
07:10 Игрален филм
10:15 "Сам на себе си режисьор"
10:55 "Смехопанорама"
11:20 Вести-Москва
12:00 Вести
12:15 "Русия, моя любов"
12:45 "Смехът е разрешен"
15:00 Вести
15:15 "Верни на клетвата"
16:00 "Пешком..."
16:30 "Повече от любов"
17:15 "Абсолютният слух"
17:55 Игрален филм
21:00 Вести
22:00 Игрален филм
01:30 Игрален филм
03:05 Игрален филм
04:40 Игрален филм