програма 21.06.2019

RTR

05:00 Вести
05:30 Вести-Москва
05:50 Вести
06:15 Токшоу: "Пряко предаване"
07:35 Вести-Москва
08:00 Вести
09:00 Сериал: "Обикновен живот"
12:20 "Бялата гвардия"
13:50 "Културната революция"
14:35 Сериал: "Семеен детектив"
15:15 "Битката за луната"
16:00 Токшоу: "Пряко предаване"
17:10 Сериал: "Стръмните брегове"
18:00 "Утрото на Русия"
23:00 Вести
23:35 Вести-Москва
23:50 "За най-важното"
00:45 "Културният отдих"
01:15 Сериал: "Следствени тайни"
02:00 Вести
02:25 Вести-Москва
02:40 Сериал: "Следствени тайни"
03:25 Сериал: "Красив живот"