програма 22.09.2018

RTL

сега "В капана на подозренията" - доку-поредица
09:05 "Синята светлина" - доку-поредица
13:05 "Нинджа бойци Германия" - шоу
15:45 "Супер търговци - 4 стаи, 1 сделка" - битпазар / шоу
18:45 "Най-доброто от…! Най-бързата шоу класация" - шоу
19:45 Новини
20:05 "Животът: хора, моменти, истории" - журнал
21:15 "Суперталантът" - шоу
00:00 "Изведи ме" - шоу
02:20 "Суперталантът" - шоу
04:35 "Изведи ме" - шоу