Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

От утре се променят част от противоепидемичните мерки на територията на страната.

Възстановява се плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Със заповед на здравния министър се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

- приравнителни изпити при преместване на ученик;
- изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25% отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
- изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
- държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
- индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
- индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
- областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

- практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
- семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
- държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.


 

Коментари Напиши коментар

29

Щерю

преди 3 месеца

Един метър - става 90 см. Един килограм - 950 гр. Земното ускорение от 9,8 м/с - от утре става 8,9 м/с ...

28

Bp

преди 3 месеца

От 04.04.2021 се въвеждат постоянни мерки срещу Герб корида. Това е сигурна и бавна смърт за населението и то трябва да го изхвърли на ***. Боклукът ще бъде изхвърлен с маски, защото е смъртоносен.

27

Анонимен

преди 3 месеца

До №23 "Не съм нито", Не те знам какъв си , но определено си лъж ец провокатор.
Когато ми обясниш какво значи търговско дружество и здравно осигуряване, то тогава се прави на отворен гъ З!