Снимка: Pixabay

От началото на тази година от страна на Министерството на околната среда и водите са изплатени 223 000 лева обезщетения за нанесени щети от вида кафява мечка. До началото на септември 2021 г. са изплатени около 128 000 лв. Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов възобнови плащането и вчера са преведени около 95 000 лева, съобшиха от МОСВ.

За тази година нанесените щетите са рекорден брой. До момента в Министерството са постъпили предложения за 160 обезщетения, като все още има преписки, които са в процес на обработка.

За сравнение през 2020 година има подадени общо 128 заявления за обезщетения за около 105 000 лв.

Големят брой набези се дължи основно на липсата на храна в горите и навлизането на човека, включително с МПС-та в естествените местообитания на мечката, както и на климатичните промени. Нанесените щети са предимно върху селскостопански животни и продукция и пчелини.

„Запазване на биоразнообразието в България е един от основните ми приоритети“, заяви министър Борислав Сандов. Той изтъкна, че изплащането на обезщетения е един от най-добрите механизми за намаляване на конфликта мечка-човек и в този смисъл е пряка консервационна мярка за опазване на вида.

Предвид спецификата на вида кафява мечка, основна заплаха за нея е бракониерството, но все пак през последните години популацията на вида е относително устойчива.

Тази практика на обезщетяване е оценена като много успешна, както от Европейската комисия (ЕК), така и на различни експертни форуми. Щетите от кафява мечка се изплащат на основание Закона за лова и опазване на дивеча. Тази добра практика се прилага от МОСВ от 2003 г.

Около 90-95 % от щетите се срещат на територията на РИОСВ Смолян. Това се дължи на обстоятелството, че от една странна в Родопите е концентрирана най-голямата част от популацията на кафява мечка, а от друга страна регионът се характеризира със относително малко население, обитаващо села и махали в планината, съответно местообитанието на мечките и хората е споделено. Това неминуемо води до конфликт и ако той не бъде намален, ще доведе до бракониерство.

Сигналите се получават от различни институции, горските и ловни стопанства, РИОСВ, национални паркове, общините, полицията и телефон 112.

Щетите се изплащат въз основа на изготвен от Комисия протокол за установяване на щетата, като оценката на щети се определя на база пазарните цени в конкретния район.

Кафявата мечка е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Европейската директива за опазване на
местообитанията (Директива 92/43) изисква строга защита на вида, който е включен и в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Коментари Напиши коментар

7

SS

преди 1 година

Това са пари от нашите данъци ! Патроните 8 JS са много евтини ! Следващия път не харчете парите на данъкоплатеца с лека ръка !

6

Защо

преди 1 година

Триете?????Свобода и демокрация! А рекламите за бардака стояха!

5

Защо

преди 1 година

Триете?????