Снимка: БГНЕС

Инициативата за опазването на старите гори в България спечели наградата на публиката в конкурса за отличията "Натура 2000“, организиран от Европейската комисия.

Те се присъждат от 2013 г. насам на най-успешните проекти, допринесли за опазването и управлението на европейската екологична мрежа „Натура 2000“, съобщиха от WWF.

България се състезава с 27 финалисти от 79 допуснати за участие кандидатури, получени от всички страни на общността и Обединеното кралство.

"Това е признание за положените дългогодишни усилия на лесовъдите в нашата страна и достойна оценка на общата съвместна работа на Изпълнителна агенция по горите и природозащитните организации за подсилване значението на обществените и екологични функции на горите. Един процес, започнал преди около 100 години с обявяването на първите резервати в България, днес намира изражение в съвременните политики и практики по консервация и опазване на вековните гори“, каза д-р инж. Ценко Ценов, зам.-изпълнителен директор на ИАГ по време на събитието.

Процесът за законовата защита на вековните гори стартира през 2016 г. с обособяването на 110 хиляди ха държавни гори за „Гори във фаза на старост“ в Натура 2000, което практически означава удвояване на съществуващите в страната резервати.

В рамките на инициативата тези последни кътчета на дивата природа у нас бяха проучени, картирани и поставени под защита. Експертната дейност обхвана 145 защитени зони от „Натура 2000“ на територията на цяла България.

Основната заплаха за старите гори е извършването на дърводобив, което променя драстично техните характеристики и води до изчезването на обитателите им – голям брой защитени видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбарът алпийска розалия и широкоухият прилеп. Освен това човешката намеса в старите гори води до нарушаване на водохранните и противоерозионните им функции“, коментира Нели Дончева, главен експерт в практика „Гори“ на WWF.

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

На церемонията присъстваха д-р инж. Ценко Ценов, експерти от Изпълнителна агенция по горите, Веселина Карвъкова и Нели Дончева от WWF България; Тома Белев - Асоциация на парковете в България; Андрей Ковачев - Сдружение за дива природа, Балкани.

Коментари Напиши коментар

3

Анонимен

преди 1 месец

След дъжд качулка. Горите се изсичат в геометрична прогресия, а баце и джобния чу каскет се хвалят с постиженията си.

2

Шопо

преди 1 месец

Стари,нови , дървената мафия кара наред ...

1

Фламинго

преди 1 месец

ДПС вековни гори отсякоха и изнесоха под яз цонево. С десетилетия делът, няма кой гък да им каже. Даже плащат на депутати с дърва...на изпроводяк...Всичко на кораби и за Турция. Никой не знае, никой не е чувал...и какво го интересува!?!?