Снимка: БГНЕС

Към края на август държавният дълг на България се равнява на 22.812 млрд. лв., което представлява 19.4% от БВП. Само за месец, когато показателят е 22.824 млрд. лв., е налице спад от 11.4 млн. лв., показват данни на министерство на финансите, цитирани от сайта Investor.bg.

Вътрешните задължения са в размер на 5,643 млрд. лв., като няма промяна в размера им спрямо юли. Външните ни борчове пък са 17.169 млрд. лв. Държавногарантираният дълг през август 2020 г. възлиза на 1.703 млрд. лв., вътрешните гаранции са 72.9 млн. лв., а съотношението държавно-гарантиран дълг към БВП е 1,5%.

Дългът на подсектор "Централно управление", в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 24.295 млрд. лв. Вътрешните задължения са 5,986 млрд. лв., а външните 18,309,4 млрд. лв. В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на международни капиталови пазари (53,3%), следвани от кредитите (23.6 %) и ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (23,1%).

В края на август съотношението на дълга на подсектор "Централно управление" към БВП възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния дълг – 15,6%. В структурата на дълга на подсектор "Централно управление" в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,6 %, а външните – от 75,4%.

Извършените плащания по дълга на подсектор "Централно управление" към края на август възлизат на 1,763 млрд. лв., от които 1,332 млрд. лв. погашения и 431,2 млн. лв. лихви.

Още икономически новини, четете в Investor.bg.

Коментари Напиши коментар

24

Handel

преди 8 месеца

Да не би ФРОБарите да са извадили парите от шкафчетата? Защото иначе непрекъснато бoko взема пари назаем, а пъл дълга намалява.

23

Анонимен

преди 8 месеца

Алфа Рисърч: 60% недоверие в кабинета и в парламента. Толкоз.

22

Анонимен

преди 8 месеца

to si go pische i v neta vynschen dyl s dneschna data vijte go ne gledaite razni pisanici tuk