Снимка:

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи проверка на Владайски канал по повод на депозирано от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно  съоръжение, изградено на реката.

Проверката беше извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното. Комисията установи, че в посока язовир "Студена" по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания. 

В същото време справката за състоянието на яз. "Студена" на 9-и септември тази година. показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайски канал до яз. "Студена".

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

За установените отклонения в размер на средно от 100 л./сек. от притока за яз. "Студена" ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.  
 

Коментари Напиши коментар

4

Анонимен

преди 5 месеца

перничани се избаняха.
Спирайте им пак водата.
За коледа и за Великден им стига.

3

Анонимен

преди 5 месеца

в този край, краденето си е като религия

2

Вуте

преди 5 месеца

Так излиза, че след няколко месеца Перник отново ще е на режим. Видим резултат.