Снимка: БГНЕС

Столичната община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 25 644 устройства за битово отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища на всички граждани, които се включат в програмата за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво.

Проектът е част от процедурата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, за което София спечели финансиране от ОП "Околна среда 2014-2020", съобщиха от Столичната община.

Столичната община ще сключи рамково споразумение с избраните изпълнители за доставка и монтаж на нови отоплителни уреди в три обособени позиции. Първата обособена позиция е за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление, втората - за устройства за отопление на пелети и радиатори, и третата - за устройства за отопление на природен газ и радиатори. Прогнозните количества по първата обособена позиция са 8543 климатика, по втората - 5285 уреда и 9444 радиатора, по третата - 793 уреда и 1579 радиатора. Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта до 31 декември 2023 г.

Той обхваща както уредите, заявени от гражданите в рамките на първата покана за кандидатстване, така и прогнозно количество уреди, които могат да бъдат доставени в рамките на разполагаемия финансов ресурс и за които ще бъде обявена втора покана за набиране на заявления от януари 2021 г. Общата стойност на поръчката е 41 110 579,00 лв. с ДДС. С осигурения финансов ресурс ще могат да бъдат обхванати над 9300 домакинства, като до момента одобрените кандидати за подмяна на отоплителни устройства са 5506.

Методиката за комплексната оценка на офертите предвижда да бъде оценена както цената на уредите, така и предложеният гаранционен срок на всеки тип отоплително устройство, като гаранционният срок не може да бъде по-малко от 24 месеца. От изпълнителите се изисква да осигурят поне три монтажни групи за доставката и монтажа, като подмяната на уредите следва да стартира след края на отоплителния сезон 2020/2021 г.

Наред с монтажа на новите уреди, предвидено е да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. Те ще бъдат предадени за рециклиране, като получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Целта на проекта за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти е подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столичната община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.
 

Коментари Напиши коментар

13

Анонимен

преди 1 месец

Като прочета изискванията , ще изкажа мнение

12

Щерю

преди 1 месец

Нафтови печки с гориво от бензиностанции "Еко"...

11

Предлагам

преди 1 месец

Сред хората, които се отопляват на дърва и въглища, да бъдат подбрани трудовите пенсионери и новите отоплителни уреди да се поставят най-напред в техните жилища. Също и в жилищата на хора, които имат деца, но само при условие, че и двамата родители са с минимум средно образование.
После в домовете на семейства, които работят, но нямат деца или децата им са вече пълнолетни.
Чак след тези три групи да се подменят отоплителни уреди, НО НА ИЗПЛАЩАНЕ и с ГЛОБА, ако вечно неработещият се съпротивляват