Снимка: КПКОНПИ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ ще проверява за конфликт на интереси Савина Савова, кмет на район "Възраждане“ в столицата, и заместничката ѝ Татяна Димитрова.

На редовно заседание днес Комисията взе решение за образува на производство, съобщиха от КПКОНПИ.

Разследванията са образувани след сезиране от медийна публикация от 6 юли тази година, под заглавие "Общинари пилеят по гръцки острови пари за деца в риск“.

За Савина Савова и Татяна Димитрова е започнала и проверка съобразно правомощията на КПКОНПИ по глава Девета от закона - "Противодействие на корупцията“.

Съгласно ЗПКОНПИ конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни, припомнят от проверяващите.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в медийна публикация, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.
 

Коментари Напиши коментар

5

Анонимен

преди 1 месец

а в община тервел ,кога....
ЗАМ.кметицата е съпруга на шефа на социалнита служба в същата община.
Тя му е началник.

4

Анонимен

преди 1 месец

А на район "Витоша" кога?

3

Хаджи Генчо

преди 1 месец

Тя да няма нещо роднинско с политикът Стефан Савов (Народно събрание и пр.)? Те обикновено са навързани като свински черва.