Снимка: БСП

Предлагаме кметът Йорданка Фандъкова да подготви създаването на общинско предприятие, което да поеме почистването на София. Идеята е това да стане в срок от 6 месеца. Очакваме управляващото мнозинство да прояви далновидност и отговорност и да приеме аргументите ни. Това каза лидерът на БСП – София Калоян Паргов, който е и председател на групата общински съветници в СОС, по повод предстоящото утре разглеждане и гласуване от Общинския съвет на доклада на социалистите.

“Все повече страни в ЕС предоставят публичните услуги чрез собствени дружества и предприятия“, допълни той.
“Анализът на управлението и разходването на средствата за чистотата на столицата през последните седем години сочи, че план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и за поддържане на чистота на града е нараснала с около 50% - от 147 257 241 лв. през 2014г. до 217 166 644 лв. за 2020г. А софиянци продължават да оценяват като водещ проблем лошото състояние на чистотата и качеството на въздуха“, посочват в доклада си общинските съветници от “БСП за България“.

Според тях създаването на такова общинско предприятие предоставя възможност за постигане на по-добра оперативност, по-ефективното управление на собствеността, икономичност и прозрачност в работата и по-ефективен контрол, който е и гаранция за повишаване качеството на услугата и на общинските приходи.

Социалистите изтъкват и предимствата на общинското предприятие за чистота. Средствата от такса битови отпадъци ще се разходват прозрачно за дейностите по миене на улици, сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществените пространства. Друго предимство е, че специализираната техника за машинно метене, миене, сметосъбиране и зимна поддръжка ще е собственост на Столична община. Те посочват, че планирането и разходването на средствата ще става с решение на Столичния общински съвет, а контролът върху дейността ще се осъществява пряко от кмета на София.

“Ще се икономиса значителен финансов ресурс, който сега формира печалбата на търговските дружества, с които Столична община има сключени договори, както и ДДС по тези договори“, убедени са съветниците от БСП.
В доклада се казва, че такива общински предприятия са успешно работещи модели в други общини в България и големи европейски градове като Виена, Мюнхен, Атина, Белград и др. От БСП – София припомнят, че в столицата от 2013г. функционира ОП “Столично предприятие за третиране на отпадъците”, което експлоатира инсталации за третиране на отпадъци на стойност над 400 млн. лв.

“Създаването на общинско предприятие по чистота ще бъде продължение на добра практика“, категорични са социалистите.

Те се позовават на анализ на НСОРБ на добрите европейски практики, според който последните тенденции са все повече държави-членки на Европейския съюз да предоставят самостоятелно публичните услуги, възлагайки ги на собствени търговски дружества или предприятия, вместо да ги аутсорсват на външни оператори.

“Сред добрите европейски практики и стандарти са изведени прозрачността, публичността и отчетността на общинските предприятия. Както и прилагането на ясна и прозрачна финансова политика на разходите и инвестициите, в това число и чрез системата за вътрешен одит и контрол върху предоставените активи – общинска собственост“, аргументират се общинските съветници от “БСП за България“.
 

Коментари Напиши коментар

12

Кина

преди 2 години

Тия отдавна трябваше да са в техните си концлагери. Там да си правят пленуми, организацийки, включително и за ***. Само да не напускат лагерите и да нямат достъп до медийно пространство.

11

ГЕРБ = Мафия

преди 2 години

217 166 644 лв. за 2020г.Не е ли прекалено много? Това са по 600 хиляди лева на ден...

10

Анонимен

преди 2 години

Когато вземат властта ,тогава да искат.