Вложенията на инвеститорите по света в глобалните инвестиционни фондове за първото полугодие на 2021 г.  надминаха познатите досега рекорди.  Само за 6 месеца са направени глобални инвестиции на стойността на направените общо за последните 20 години.  580 млрд. долара са новите вложения за периода, по данни на EPFR.  Анализаторите на Bank of America посочват, че резултатите на глобалните инвестиции за шестмесечието са на пето място по постижение за последните 100 години. Посочваната причина е доверието в икономическото възстановяване след пандемията. „Очакваме добрите резултати да продължат и във второто полугодие, защото виждаме потенциал за растеж“ – това отбелязват в своя анализ експертите от Scotiabank, цитирани от финансовото издание FP.

Глобалните резултати

За първото полугодие на 2021 г. глобалният индекс MSCI ACWI нарасна с почти 12%.  Друг глобален измерител, FTSE all world index, също отчете 12%.  Основният индекс на американската икономика S&P500  достигна 16% за периода.

Най-достъпният за българските инвеститори глобален фонд – ЕЛАНА Глобален Фонд Акции – донесе близо 15% доход на вложителите си за 6 месеца през 2021 г. и 25% за последната една година.  Внимателно диверсифицираният портфейл на фонда, който включва както глобални гиганти, така и компаниите с бизнес на бъдещето от няколко континента, включително борсово търгувани фондове, показва, че добрият подбор може да надвиши резултатите на борсовите измерители.

Достъпният вариант за глобално инвестиране

ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е най-достъпен за български вложители, защото е с ниски такси в сравнение с борсовите такси по света, а също така в него може да се инвестира с малки суми.  За разлика от инвестициите в САЩ или Азия, не се плаща данък върху печалбата от инвестицията.  Достъпът до парите е във всеки момент.  Всеки може да си направи и спестовен план с месечни вноски от 150 евро за какъвто период желае.

И други фондове с акции радват инвеститорите

ЕЛАНА Високодоходен Фонд, който управлява диверсифициран портфейл от български, европейски и американски акции,  завърши шестте месеца на годината с резултат от 24%.  За сравнение,  основният индекс на българския фондов пазар, SOFIX, също регистрира 24% ръст.

Фондът управлява портфейл с български акции и ценни книжа от американските и европейските пазари.   Той е подходящ за дългосрочни вложения.

Заявка за безплатна финансова консултация на онлайн чата

Данни: БАУД, БФБ, BoA, Bloomberg

Предупреждение: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата / устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.